Monitoring of geological and hydrological conditions of ways mining sulfur carpathian basin

2011;
: pp. 124-131
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Based on monitoring revealed complex geological and hydrological conditions sirkonosnoho Carpathian Basin. Among them special value and have obvodnenist zakarstovanist pool area, a different depth and power of ore formation. Given this, it became necessary to use complex methods of development of individual deposits of sulfur.

 

 1. Blotskyy N.A. Osnovnye napravlenyya yzuchenyya tekhnogennogo karsta na terrytoryy Yazovskogo mestorozhdenyya sery y vozmozhnye varyanty protyvokarstovoy zaschyty [The main directions of studying anthropogenic karst in the territory Yazovskogo sulfur deposits and possible of antikarst protection]. Tez. dokl. y soobsch. na sovesch. «Problemy snyzhenyya vrednogo vlyyanyya gornykh rabot na okruzhayuschuyu sredu», 23–25 sent. 1980 g., Novyy Rozdol. Moscow, 1980, pp.67–68.
 2. Gaydyn A.M., Novykova T.F. Opredelenye vodoprovodymosty zalezhey pry razvedke mestorozhdenyy dlya PVS [Determination of the transmissivity of deposits under exploration for PVA]. V kn.: «Bezshakhtnaya dobycha gornokhymytcheskogo syr'ya». Trudy GYGKhSa, 1975, issue 33, pp. 5–10.
 3. Gaydyn A.M., Novykova T.F., Bala S.Y. Opredelenye gydrodynamycheskykh parametrov sposobom otkachky-nagnetashyya [Determination of hydrodynamic parameters of the pumping-injection method]. Samorodnaya sera. Sb.nauchn tr. NYYTEKhYM. Moscow,1978, pp. 6–11.
 4. Haydyn A.M. Pro neobkhidnist' rozrobky al'ternatyvnoho proektu likvidatsiyi Yavorivs'koho sirchanoho kar"yeru [The need to develop alternative project Javoriv elimination of sulfur career]. Problemy i perspektyvy rozvytku pryrodookhoronnykh ob"yektiv na Roztochchi. Mater. mizh-nar. naukovo-prakt. onf.(Shklo, 6-7 lypnya 2000r.), L'viv: Lohos, 2000, pp. 90–92.
 5.  Haydin A.M., Zozulya , I.I. Yavorivs'ke ozero  [Yavoriv lake]: Al'bom. L'viv: Afisha, 2006, 48 p.
 6. Yvonyn Y.P., Davydov V.V., Zoryn L.F., Yvannykov Y.A. Otkrytaya razrabotka mestorozhdenyy samorodnoy sery [Open pit mining of native sulfur]. Moscow:Gos. nauchnno-tekhn. yzd-vo lyter.po gorn.delu, 1963, 304 p.
 7. Mandzyuk V.O. Ekoloho-ekonomichni problemy vidtvorennya porushenykh zemel' u konteksti vymoh ekolohichnoyi polityky [Ecological and economic problems playing disturbed lands in the context of the requirements of environmental policy]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. L'viv, 2005, issue 15,6, pp. 482–488.
 8. Maryskevych O. H., Shpakivs'ka I.M., Pavlyuk M.A, Polyv"yana H.V. Pervynna suktsesiya na vidvalakh Yazivs'koho rodovyshcha sirky: zminy hruntovykh parametriv  [Primary succession on heaps Yazivskoho sulfur deposits: changes in soil parameters]. Problemy i perspektyvy rozvytku pryrodookhoronnykh ob"yektiv na Roztochchi. Mizhnar.nauk.-prakt.konf. (Shklo, 6–7 lypnya 2000 r.). L'viv: Lotos, 2000, pp. 109–112.
 9. Maryskevych O.H., Shpakivs'ka I.M. Osoblyvosti formuvannya hruntovoho pokryvu na vidvalakh Rozdil's'koho DHKhP „Sirka ”[Features of formation of soil heaps on Rozdil DHHP "Sulfur"]. Nauk.zapysky Derzhpryrodoznavchoho muzeyu. L'viv, 2001, pp. 147–152.
 10. Maryskevych O.H., Shpakivs'ka I.M., Didukh O.I. Formu¬vannya hruntiv u mezhakh tekhnohennoho landshaftu Yavorivs'koho DHKhP „Sirka” [Formation of the soils within the man-made landscape Javoriv DHHP "Sulfur"]. Nauk. visnyk Chernivets'koho un-tu:Zb. nauk. prats'. Biolohiya, 2005, issue 251, pp. 175–185.
 11. Markovych L.P., Kuzhel' N.P. Optymal'nyy kompleks ynzhenerno-geologytcheskykh y gydrologycheskykh yssledovanyy dlya sernykh mestorozhdenyy Predkarpat'ya [Optimal complex engineering geologitcheskih and hydrological studies for sulfur deposits of Previous Carpathian]. Tekhnologyya proyzvodstva gornykh rabot na sernykh mestorozhdenyyakh: Sb.nauch.tr. NYYTEKhYM. Moscow, 1980, pp. 26–29.
 12. Panas R.N. Agroekologycheskye osnovy rekul'tyvatsyy zemel' (Na prymere mestorozhdnnyy sery Predkarpatkogo baseyna) [Agroecological bases of land reclamation (the example of sulfur deposits Previous Carpathian swimming pools)]. L'vov: Yzd-vo pry L'vov. un-te, 1986, 160 p.
 13. Pan'kiv Z. Problemy vedennya ekologobezpechnogo zemlekorystuvannya v zoni vplyvu promyslovykh ob’yetiv [Problems of land ecological-safety driving in the zone of industrial facilities]. Visnyk L'viv. derzh. agrar. un-tu. Zemlevporyadkuvannya ta kadastr. 2006, no. 9, pp 81–83.
 14. Reutskyy V.F., Levchenko N.K., Musatov V.Yu., Andreyshyn N.Y. Analyz raboty kar'erov Predkarpatskogo seronosnogo basseyna [Analysis of the quarries Carpathians sulfur-bearing basin]. Samorodnaya sera: Sb. nauch. tr. VNYYPYsera. Moscow, 1975, pp. 23–29.
 15. Reutskyy V.F., Lykhomanov S.Y., Yvasyn S.M., Smyk V.K., Bala S.M., Matyyschuk V.V. Nekotorye osobennosty prymenenyya metoda PVS na Yazovskom mestorozhdenyy [Some features of the method of PVA on Yazovskom field]. Samorodnaya sera. Sb. nauchn. tr. VNYYPYsera. Moscow, 1978, pp. 50–54.
 16. Reutskyy V.F., Efremov M.V., Levchenko N.K. y dr.  Analyz raboty kar'erov Predkarpatskogo seronosnogo basseyna [Analysis of the quarries Carpathians sulfur-bearing basin]. Sb. Samorodnaya sera. Moscow, ONYYTEKhYMa, Cherkassy, 1978, pp. 23–28.
 17. Rozporyadzhennya KMU vid 15 zhovtnya 2003 r. # 622-r. „Pro zatverdzhennya proektu likvidatsiyi sirchanykh kar"yeriv, vidnovlennya ekolohichnoyi rivnovahy i landshaftiv v zoni Rozdil's'koho DHKhP „Sirka” [Approving elimination of sulfur pits, restore ecological balance and landscape in the area Rozdil DHHP "Sulfur"].
 18. Rozporyadzhennya KMU vid 24 lyutoho 2003 r. # 87-r. „Pro zatverdzhennya proektu vidnovlennya ekolohichnoyi rivnovahy ta rekul'tyvatsiyi porushenykh hirnychymy robotamy zemel' Yavorivs'koho derzhavnoho hirnycho-khimichnoho pidpryyemstva „Sirka”. [Approving the restoration of ecological balance and reclamation of disturbed lands mining operations Javoriv State Mining and Chemical Enterprise "Sulfur"]
 19. Rud'ko H.I. Inzhenerno-heomorfolohichnyy ta heoekolohichnyy analiz rel'yefoutvoryuyuchykh protsesiv heodynamichno aktyvnykh terytoriy [Engineering  and geomorphological and geo-ecological analysis of geodynamic processes active relief areas]. Kyiv,1993, 71 p.
 20. Rud'ko H.I., Shkitsa L.Ye. Ekolohichna bezpeka ta ratsional'ne pryrodokorystuvannya v mezhakh hirnychopromyslovykh i naftohazovykh kompleksiv [Environmental security and environmental management within the mining and oil and gas facilities]. Ivano-Frankivs'k, 2001, 528 p.
 21. Sostoyanye otkrytykh gornykh rabot na sernykh kar'erakh [Status of open cast mining on the sulfur pits]. Khymycheskaya promyshlennost': Obzornaya ynformatsyya. Moscow, 1979, 49 p.
 22. Yanchynskyy E.A. O neobkhodymosty detal'nykh geologycheskykh yssledovanyy sernykh mestorozhdenyy na stadyy ykh ekspluatatsyy [On the need for detailed geological studies of sulfur deposits at the stage of their operation]. Tekhnologyya proyzvodstva gornykh rabot na sernykh mestorozhdenyyakh. Sb. nauchn. tr. NYYTEKhYM. Moscow, 1980, pp. 48–51.