Geoinformation simulation model of ground and air situation around airports

2011;
: pp. 100 - 109
1
Glushkov Institute of Cybernetics (GIC) of NAS of Ukraine
2
Glushkov Institute of Cybernetics (GIC) of NAS of Ukraine
3
National Aviation University
4
National Aviation University
5
National Aviation University
6
National Aviation University

The paper presents a simulation model of the GIS representation of ground and air situation around the airport, which makes it possible to provide the necessary degree of detail of the processes of aircraft and other objects that move at the airport by a simultaneous transformation of their characters and plots geographic background, the presentation of electronic aeronautical charts observable part of space in a given scale

 1. Artamonov A.A., Jackiv I.V. Modelirovanie vozdushnogo prostranstva v zone ajeroporta Riga na baze GPSS WORLD [Modeling of the airspace in the area of the airport Riga based GPSS WORLD]. Sbornik dokladov 1-oj vserossijskoj konferencii “Opyt prakticheskogo primenenija jazykov i programmnyh sistem imitacionnogo modelirovanija v promyshlennosti i prikladnyh razrabotkah” (IMMOD-2003). T. II. SPb: FGUP CNII tehnologii sudostroenija [Proceedings of the 1st All-Russian Conference "Practical experience of languages and software systems of simulation in industry and applied research" (IMMOD-2003). T. II. St. Petersburg: CRISM Shipbuilding Technology, 2003.
 2. Mesteckij L.M., Shhetinin D.V. Imitacionnaja model' nazemnogo dvizhenija vozdushnyh sudov v ajeroportu [Simulation model of the ground movement of aircraft at the airport ]. Sbornik dokladov 1-oj vserossijskoj konferencii “Opyt prakticheskogo primenenija jazykov i programmnyh sistem imitacionnogo modelirovanija v promyshlennosti i prikladnyh razrabotkah” (IMMOD-2003). T. II. SPb: FGUP CNII tehnologii sudostroenija [Proceedings of the 1st All-Russian Conference "Practical experience of languages and software systems of simulation in industry and applied research" (IMMOD-2003). T. II. St. Petersburg: CRISM Shipbuilding Technology], 2003.
 3. Aleksandrov V.V., Sikachev V.Ju. Issledovatel'skij kompleks modelirovanija dvizhenija vozdushnyh sudov v ajerodromnom prostranstve [Research complex motion simulation of aircraft in the aerodrome area ]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009). T. I. SPb: OAO “CTSS” [Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009).T. I. St. Petersburg: JSC "SSTC", 2009, P. 210-214.
 4. Degtjarev O.V., Sikachev V.Ju., Muchinskij A.V. Osobennosti zadach imitacionnogo modelirovanija processov upravlenija vozdushnym dvizheniem (na primere zadachi modelirovanija prileta/vyleta v ajeroport) [Features of the tasks of simulation processes of air traffic control (for example, the problem of simulating the arrival / departure airport) ]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009) [Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009)]. T. II. St. Petersburg: JSC "SSTC", 2009, P. 65-69.
 5. Lobanchykova N.M. Modeli ta metody pobudovy avtomatyzovanoi' systemy vyjavlennja ta poperedzhennja nadzvychajnyh sytuacij na terytorii' aeroportu: dys. kand. tehn. nauk: 05.13.06 [Models and methods for constructing an automated system for detecting and preventing emergencies at the airport: Dis. candidate. Sc. sciences: 05.13.06]. Herson, 2010, 179 p.
 6. ICAO. Rukovodstvo po usovershenstvovannym sistemam upravlenija nazemnym dvizheniem i kontrolja za nim (A-SMGCS) Doc 9830 [Guide to Advanced Control System Surface Movement and control of (A-SMGCS) Doc 9830], 2004, 100 p.
 7. http://www.forecsys.ru/ru/site/projects/domodedovo/.
 8. Vasjuhin M.I. Algoritmicheskie i programmno-apparatnye metody i sredstva postroenija interaktivnyh geoinformacionnyh kompleksov operativnogo vzaimodejstvija: dis. dokt. tehn. nauk: 05.13.13 [Algorithmic and hardware and software methods and tools for building interactive geographic information systems for operational cooperation: Dis. Doctor. tehn. Sciences: 05.13.13]. Kyiv, 2002, 414 p.
 9. Kan A. V., Minaenko V. N., Filenkova E. V. Sintez reprezentativnyh issledovatel'skih potokov vozdushnogo dvizhenija v zadachah upravlenija vozdushnym dvizheniem [Synthesis of representative research of air traffic flow problems in the air traffic control]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. Konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009) [// Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009). T. II. St. Petersburg: JSC "SSTC", 2009, P. 96-99.
 10. Bahirkin M. V., Orlov V. S. Raspredelennaja model' dinamicheskoj vozdushnoj obstanovki [Distributed dynamic air situation ]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009). T. II. SPb: OAO “CTSS” [Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009). T. II. St. Petersburg: JSC "SSTC"], 2009, P. 22-26.
 11. Hizhnjak A., Belous A., Shevjakov A., Belyj A. Razrabotka imitacionnoj modeli klasterizacii vozdushnyh ob#ektov pri reshenii zadachi tretichnoj obrabotki radiolokacionnoj informacii na osnove teorii nechetkih mnozhestv [Development of a simulation model of clustering objects overhead in solving the problem of tertiary processing of radar data based on the theory of fuzzy sets ]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009) [Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009)]. T. I., St. Petersburg: JSC "SSTC", 2009, P. 324-328.
 12. Malyhanov A.A., Kumunzhiev K.V., Chernenko V.E. Sreda imitacionnogo modelirovanija transportnyh sistem [Environment simulation of transportation systems]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009) [Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009)]. T. I. St. Petersburg: JSC "SSTC", 2009, P. 284-287.
 13. Borzunov A. V., Korotkov A. A. Metodologija interaktivnogo imitacionnogo matematicheskogo modelirovanija avtomatizirovannyh sistem upravlenija korabel'nym zenitnym raketnym oruzhiem [Methodology interactive simulation of mathematical modeling of automated control systems for ship's air defense missile weapon ]. Sbornik dokladov 4-j Vserossijskoj nauchn.-prakt. konf. “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika” (IMMOD-2009) [Proceedings of the 4th All-Russian nauchn.-Pract. Conf. "Simulation. Theory and Practice "(IMMOD 2009)]. T. I. St. Petersburg: JSC "SSTC", 2009, S. 220-223.