Research of the proposed methods of interior orientation elements determinion of non-metric digital cameras

2011;
: pp. 93 - 99
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The peculiarities results of necessary of determination of elements of internal orientation x0, zo, of focal distance and of equivalent focal distance varyoobject-glass of the digital nonmetric camera`s. The attention is stressed on standartization of facilities which are used for realization of methods.

 1. Bykov V.L. Polevaja kalibrovka snimkov s ispol'zovaniem sredstv sputnikovogo pozicio­nirovanija / V.L. Bykov // Geodezija i kartografija. – 2007. – № 8. – S. 39–43.
 2. Blohinov Ju.B. Avtomaticheskaja kalibrovka cifrovyh kamer na osnove ispol'zovanija kol'cevyh kodirovanyh metok / Ju.B. Blohinov, D.A. Gribov, S.V. Skrjabin, B.N. Primatov, Ju.Ju. Shashov // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. “Geodezija i ajerofotos#emka”. − M., 2009. − № 2. − S. 104−108.
 3. Glotov V. Analiz vplyvu pohybok elementiv vnutrishn'ogo orijentuvannja pry korotkobazysnomu stereofotogrammetrychnomu znimanni / V. Glotov, O. Pashhetnyk // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky i vyrobnyctva: Zb. nauk. pr. – L'viv: Vyd-vo Nac. un-tu “L'vivs'ka politehnika”, 2008. – Vyp. II (16). – S. 117 – 122.
 4. Glotov V. M., Majorov G. Je. Metod kalibruvannja cyfrovyh kamer // Materialy 2-i' Mizhnarodnoi' nauk.-prakt. Konf. “Kadastr, fotogrammetrija, geoinformatyka: Suchasni tehnologii' ta perspektyvy rozvytku. – L'viv–Krakiv, 2000. – S. 163–169.
 5. Glotov V.M. Metody navigacijno-cyfrovoi' fotogrammetrii' pry doslidzhenni kinematychnyh procesiv: Dys. … d-ra tehn. nauk: 05.24.02; – Zahyshhena: 09.12.2007; Zatv. 09.12.2007. – L'viv, 2007. – 357 s.
 6. Glotov V.N. Razrabotka i issledovanie sposobov opredelenija jelementov vnutrennego orientirovanija fototeodolitnyh kamer: Dis. … kand. tehn. nauk: 05.24.02; –Zashhishhena: 09.12.1990; Zatv. 09.12.1990. – L'vov, 1990. – 141 s.
 7. Glotov V.M. Sposib vyznachennja fokusnoi' viddali cyfrovyh nemetrychnyh znimal'nyh kamer / V.M. Glotov, O.D. Pashhetnyk // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv, II (20). – 2010. – S. 150–153.
 8. Glotov V.M. Sposib vyznachennja zminy ekvivalentnoi' fokusnoi' viddali varioob’jektyva cyfrovoi' nemetrychnoi' kamery / V.M. Glotov, O.D. Pashhetnyk // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv, I (21). – 2011. – S. 150–153.
 9. Glotov V.M. Sposib vyznachennja planovyh elementiv vnutrishn'ogo orijentuvannja cyfrovyh nemetrychnyh znimal'nyh kamer / V.M. Glotov, O.D. Pashhetnyk // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv, II (18). – 2009. – S. 75–79.
 10. Kalantarov E.I. Fotogrammetricheskoe instrumentovedenie: Uchebnik dlja vuzov. − M.: Nedra, 1986. − 126 s., il.
 11. Krylov D.V. Issledovanie metoda fotogrammetricheskoj kalibrovki cifrovyh kamer s ispol'zovaniem prostranstvennogo test-ob#ekta / D.V. Krylov // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Geodezija i ajerofotos#emka.– Moskva, 2011. – № 1. – S. 57–62.
 12. Kupko V.S. Atestacija nemetrychnyh cyfrovyh fotokamer na metrologichnomu stendi / V.S. Kupko, I.V. Lukin, I.O. Vlasov // Visnyk geodezii' ta kartografii', 2009. – № 1 (58). – S. 24–27.
 13. Mogil'nyj S.G. Konstruktivnaja kalibrovka cifrovoj kamery / S.G. Mogil'nyj, A.A. Sholomickij, A.A. Lunev // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. “Geodezija i ajerofotos#emka”. – M., 2011. – № 2. – S. 62–65.
 14. RemondinoF. Digitalcameracalibrationmethods: considerationsandcomparisons / FabioRemondino, CliveFraser // IAPRS: JournalofPhotogrammetryandRemoteSensing, Dresden 25-27 September 2006. − VolumeXXXVI. − Part 5. − R. 266−272.