Linear method for determining the elements of interior orientation of digital non-metric cameras

2013;
: pp. 71 - 76
Received: August 12, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In proposed paper there is presented the linear method of determination of the elements of internal orientation of the digital unmetrical camera. The attention is stressed on standartization of facilities which are used for realization of method.

 

 1. Bykov A.L. Yssledovanyja metodyky kalybrovky snymkov na ravnynnom yspytatelnom polygone [Research methods of calibration images on flat test site]. Dystancjonnye metody zondyrovanyja Zemly y fotogrammetryja, monytoryng okruzhajushhej sredy, geojekologyja: VIII Mezhdunar. nauch. kongr., 10–20 aprelja 2012 g. [Remote sensing and photogrammetry, environmental monitoring, geoecology: VIII Intern. scientific. Congr.]. Novosybyrsk: SGGA (Russia), 2012, no.1, pp. 50−55.
 2. Bykov V.L. Polevaja kalybrovka snymkov s yspolzovanyem sredstv sputnykovogo pozycjonyrovanyja [Field calibration images with the use of satellite positioning]. Geodezyja y kartografyja [Geodesy and Cartography], 2007, no. 9. pp. 39−43.
 3. Vasylejskyj A.S. Metodyka nazemnoj geometrycheskoj kalybrovky semochnyh kamer na lynejnyh PZS [Methods of ground geometric calibration of cameras on linear CCD]. Sovremennye problemy dystancjonnogo zondyrovanyja Zemly yz Kosmosa [Modern problems of remote sensing of Earth from Space]. Moscow, Space Research Institute, 2005, vol. 2, no. 1, pp. 216−221.
 4. Zhymbueva L.D. Metod opredelenyja summarnoj dystorsyy cyfrovyh yzobrazhenyj [The method of determining the total distortion of digital images].  Komp'juternaja optyka [Computer Optics]. 2011, vol.35, no. 3, pp. 347–355.
 5. Kostjuk A.S. Metodyka kalybrovky y predvarytelnoj obrabotky snymkov, poluchennyh trehkamernoj fotografycheskoj systemoj s bespylotnogo letatel'nogo apparata [Methods of calibration and pre-processing of images obtained three-chamber system with photographic UAV]. Dystancjonnye metody zondyrovanyja Zemly y fotogrammetryja, monytoryng okruzhajushhej sredy, geojekologyja: VIII Mezhdunar. nauch. kongr., 10–20 aprelja 2012 g. [Remote sensing and photogrammetry, environmental monitoring, geoecology: VIII Intern. scientific. Congr.]. Novosybyrsk: SGGA (Russia), 2012, no.1, pp. 28–31.
 6. Glotov V.M., Pashhetnyk O.D. Sposib vyznachennja fokusnoi viddali cyfrovoi znimalnoi kamery [Method of determining the focal length of a digital imaging camera]. Patent UA, no. 2010 12265, 2010.  
 7. Glotov V.M., Pashhetnyk O.D. Sposib vyznachennja fokusnoi viddali cyfrovoi nemetrychnoi znimalnoi kamery [Method of determining the focal length of non-metric digital camera]. Patent UA, no. 2011 09071, 2011.  
 8. Glotov V.M., Pashhetnyk O.D. Sposib vyznachennja planovyh elementiv vnutrishn'ogo orijentuvannja cyfrovyh znimalnyh kamer [Method of determining the elements of interior orientation of the planned shooting digital cameras]. Patent UA, no. 2009 12908, 2009.  
 9. Pashhetnyk O.D. Vyznachennja neobhidnoi tochnosti fokusnoi viddali cyfrovyh nemetrychnyh znimalnyh kamer  [Determination of the required accuracy of the focal length of non-metric digital cameras].  Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2009, issue 71, pp. 231–237.
 10. Pashhetnyk O.D. Vyznachennja apriornoi tochnosti planovyh elementiv vnutrishn'ogo orijentuvannja cyfrovoi kamery Canon EOS 350D  [Determination of the accuracy of a priori planned elements of interior orientation of digital camera Canon EOS 350D]. Zb. «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva» [Journal: “Modern advances in geodetic science and industry”]. Lviv, 2009. vol. I no. 17, pp. 217–221.
 11. Pashhetnyk O.D. Rozrobka ta doslidzhennja sposobiv vyznachennja elementiv vnutrishnogo orijentuvannja nemetrychnyh cyfrovyh znimalnyh kamer Phd Diss [Development and research methods of determining the elements of it’s inner-targeting non-metric digital cameras Phd Diss]. Lviv, 2012, 222 p.
 12. Pashhetnyk O.D. Sposib vyznachennja planovyh elementiv vnutrishnogo orijentuvannja cyfrovyh nemetrychnyh znimalnyh kamer  [A method of determining the elements of interior orientation scheduled non-metric digital cameras Zb. «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva» [Journal: “Modern advances in geodetic science and industry”]. Lviv, 2009. vol. II  no. 18, pp. 75–79.
 13. Pashhetnyk O.D. Sposib vyznachennja zminy ekvivalentnoi fokusnoi viddali varioobjektyva cyfrovoi nemetrychnoi kamery [The method of determining the change in the equivalent focal length vario-lens digital non-metric camera].  Zb. «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva» [Journal: “Modern advances in geodetic science and industry”]. Lviv, 2011. vol. I no. 21, pp. 150–153.
 14. Pashhetnyk O.D. Sposib vyznachennja fokusnoi' viddali cyfrovyh nemetrychnyh znimal'nyh kamer [The method of determining the focal length of digital non-metric cameras].  Zb. «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva» [Journal: “Modern advances in geodetic science and industry”]. Lviv, 2011. vol. II  no. 20, pp. 150–153.
 15. Ustavych G. A. Prymenenye nemetrycheskyh cyfrovyh kamer pry vypolnenyy ynzhenerno-geodezycheskyh rabot na promploshhadke: Yzvestyja vuzov. [Application non metric digital chambers in engineering and execution of work on the industrial geodetic site // Proceedings of universities].  Geodezyja y ajerofotosemka [Geodesy and Aerial Photography]. 2006, no. 4, pp. 11–15.
 16. Cardenal J. Evaluation of a digital non metrical camera (Canon D 30) for the photogrammetric recording of historical bulding. XXXV congress ISPRS: The International Archives of the Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Istanbul, 23 October, 2004, pp. 564–569.
 17. Tokarczyk R. Fotogrametria cyfroshha shh zastososhhaniach medycznych do pomiaru ciala ludzkiego – przeglad i tendencje rozshhojoshhe systemóshh pomiaroshhych [Digital photogrammetry in medical applications to measure the of body human - Overview and Trends of measurement systems]. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, Lviv polytechnic Publ., 2005, issue 66, pp. 233–241.