About experience of geodetic control of geometrical parameters of crane tracks at the Rivne NPP

2012;
: pp. 40 - 46
1
Department of Engineering Geodesy, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
SS "Rivne NPP"

There are given the results of experimental researches in the working conditions of the suggested methodologies of the geodesic control of the operational reliability of crane rails of cargolifting equipment NPP with application adequate accuracy

 

1. Burak K.O., Hrynishak M.J., Mykhailyshyn V.P., Shpakivska A.P. Vykorystannja elektronnyh taheometriv pry geodezychnomu kontroli pid-kranovyh kolij[Tekst] [The use of electronic total stations with geodetic control under-crane tracks [Text]]. Visn. Heodez. and cartographer. 2011, no. 3, p.p. 5-7.
2. Burak K.O., Kovtun V.M, Grynishak M.Ja, Myhajlyshyn V.P., Shpakivs'kyj O.P. Vyznachennja tochnosti  vidhylennja polozhennja blyz'kostvornoi' tochky za dopomogoju elektronnogo  taheometra[Tekst] [Determination of accuracy deviation blyzkostvornoyi point position using an electronic total station [Text]]. Visn. Geodez. ta kartograf. 2012, no. 2(77), p.p. 15–17.
3. Metodicheskie ukazanija  po organizacii i provedeniju nabljudenij za osadkoj fundamentov i deformacijami zdanij i sooruzhenij strojashhihsja i jekspluatiruemyh teplovih jelektrostancij:
SO 153-34.21.322-2003 [Guidelines on the organization and conduct observations of foundation settlement and deformation of buildings constructed and operated thermal power plants]. Zatverdzheno ministerstvom energetyky Rosijs'koi' federacii'. [Approved by the Ministry of Energy of the Russian Federation] of 30 June 2003, no. 283. 54 p.
4. Pravyla budovy i bezpechnoi' ekspluatacii' vantazhopidijmal'nyh kraniv. Derzhavnyj normatyvnyj akt po ohoroni praci: DNAOP № 0,00-1.02.02 [The rules of design and safe operation of cranes. State regulation on labor protection, DNAOP no. 0,00-1.02.02]. Zatverdzheno DKU z promyslovoi' bezpeky, ohorony praci ta girnychogo nagljadu [Approved STU Industrial Safety, Labour Protection and Mining Supervision] of 18 June 2007., № 132, 86 p.