Optimizing the use of film reflectors for monitoring the deformations of engineering structures

2013;
: pp. 146 - 148
Received: July 23, 2013
Accepted: October 23, 2013
Автори: 
Trevoho I.S., Ilkiv E.Y., Kuhtar D.V.

The results of investigations rms error in measuring distance when turning film plane reflector in the horizontal and vertical planes. These data can be used for designing networks observing deformations engineering facilities using total stations.

  1. Vojtenko S.P. Geodezichne zabezpechennja vlashtuvannja pokrіvlі NSK “Olіmpіjs'kij” / S.P. Vojtenko, R.V. Shul'c // Suchasnі dosjagnennja geodezichnoї nauki ta virobnictva. – 2010.– № 1 (19). – S. 185–192.
  2. Kuznecov A.I. Opredelenie zavisimosti sistematicheskoj pogreshnosti izmerenija rasstojanij ot ugla raz vorota plenochnogo otrazhatelja / A.I. Kuznecov, S.A. Moi¬seenko, M.S. Savin // Internet-vestnik VolgGASU. – 2011. – № 3 (17).
  3. Lambin V.N. Issledo¬vanie osobennostej izmerenija rasstojanij pri nabljudenijah na plenochnye otrazhateli / V.N. Lambin // Suchasnі dosjagnennja geodezichnoї nauki ta virobnictva. – 2011. – № 2 (22). – S. 119–123.
  4. Nazarov I.A. Razrabotka i issledovanie sovremennyh tehnologij geodezichekih obmernyh rabot pri vossozdanii zhivopisnogo oblika hrama Hrista Spasitelja: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. tehn. nauk: spec. 25.00.32 – “Geodezija” / I.A. Nazarov. – M., 2007. – 23 s.
  5. Tarasenko M.І. Metodika viznachennja tehnіchnih parametrіv elektronnih taheometrіv pri robotі u bezvіdbivachevomu rezhimі / M.І. Tarasenko, A.G. Tіshhenko// Geodezіja, kartografіja і aerofotoznіmannja. – 2009. – Vip. 72. – S.54–61.
  6. Trevogo І.S. Osoblivostі viznachennja prostorovogo polozhennja nadzemnih perehodіv magіstral'nih gazoprovodіv z vikoristannjam elektronnogo taheometra u bezreflektornomu rezhimі / І. Trevogo, Є. Іl'kіv, D. Kuhtar //Suchasnі dosjagnennja geodezichnoї nauki ta virobnictva. – 2011. – №2 (22).– S. 124–128.
  7. Shul'c R.V. Inzhenerno-geodezicheskoe obespechenie stroitel'stva stadiona v g. L'vove / R.V. Shul'c, N.V. Belous, V.Ja. Kovtun, V.A. Ignatenko // Geoprofi. – 2012. – № 5. – S. 22–25.
  8. Höglund R. Direct Reflex EDM Technology for the Surveyor and Civil Engineer / R. Höglund, P. Large. – Trimble Integrated Surveying Group, Westminster, Colorado, USA.