VI Міжнародна науково-практична конференція “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University