Development of Strengthened Bioactive Calcium Phosphate-Silicate Glass Ceramics for Bone Implants

2020;
: pp. 109 - 115
1
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
2
State Higher Eductional Institution “Uzhhorod National University”
3
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
4
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
5
Tyachiv District Hospital, Traumatology Department

Cumulative experience in the field of development of bioactive glass ceramics for bone implants and methods of strengthening thereof have been analyzed. Compositions were selected and model glasses were synthesized, the relationship between viscosity and crystallization ability of glass ceramics has been studied. Composite materials based on the glass ceramics and zirconia have been synthesized, their mechanical properties studied, and feasibility of their use in the creation of bone implants has been established.

 1. Navarro M., Michiardi A., Castaño O., Planell J.A.: J. R. Soc. Interface, 2008, 5, 0151. https://doi.org/10.1098/rsif.2008.0151
 2. Kirilova I., Sadovoy M., Podorozhnaya V. et al.: Hirurgiya Pozvonochnika, 2013, 4, 52. https://doi.org/10.14531/ss2013.4.52-62
 3. El-Ghannam А.: Expert Rev. Med. Devices, 2005, 2, 87. https://doi.org/10.1586/17434440.2.1.87
 4. Tatarinov V..: Pat. RU 2382619, Publ. Oct. 27, 2010.
 5. Veretelnik O.: Vestnik NTU “HPI”. Tem. Vyip.: Mashinovedenie i SAPR, 2008, 2, 14.
 6. Boyko I., Sabsay A., Makarov V., Radzhabo O.: Visnik Sev. NTU, 2012, 133, 355.
 7. Kukin I., Kirpichyov I., Maslov L., Vihrev S.: Fundam. Res., 2013, 7, 328.
 8. Kokubo T.: Biomaterials, 1991, 12, 155. https://doi.org/10.1016/0142-9612(91)90194-F
 9. Sarkisov P., Mikhailenko N., Khavala V.: Glass Ceram., 1994, 50, 372. https://doi.org/10.1007/BF00683581
 10. Savvova O., Bragina L., Shadrina G. et al.: Glass Ceram., 2017, 74, 29. https://doi.org/10.1007/s10717-017-9922-3
 11. Patel N., Best S., Bonfield W. et al.: J. Mater. Sci. Mater. Med., 2002, 13, 1199. https://doi.org/10.1023/A:1021114710076
 12. Savvova O., Babich O., Fesenko O. et al.: Biocompatible Glass-Ceramic Coatings. Calcium-Phosphate-Silicate Coatings on Titanium for Dental Implants, SIA OmniScriptum Publishing, Riga 2018.
 13. Gerhardt L.-C., Boccaccini A.: Materials, 2010, 3, 3867. https://doi.org/10.3390/ma3073867
 14. Chuyko A., Kalinovskaya D., Pogranichnaya K.: Ortopediya, Travmatologiya i Protezirovanie, 2011, 3, 29.
 15. Savvova O., Babich O., Shadrina G.: Funct. Mater., 2014, 21, 421. https://doi.org/10.15407/fm21.04.421