Hydrolytic Sulphate Acid Evaporation by Waste Gases from Burning Furnaces of Meta-Titanic Acid Paste

Authors: 

Yaroslav Kalymon, Andriy Helesh and Oleg Yavorskyi

The advisability of hydrolytic sulphate acid evaporation by waste gases from burning furnaces of meta-titanic acid paste has been theoretically grounded and practically proved. The optimum regime of the evaporation process has been determined and mass-transfer apparatus has been designed. The high intensity of the process has been confirmed by experiments. The dependence of the motive force and waste gases moisture on the heat transfer factor has been determined.

[1] http://www.titanexport.com/index_rus.html
[2] Skomorokha V., Zarechnyi V., Vorobieva I. and Vakal S.: Proizvodstvo Dvuokisi Titana Pigmentnogo Sulphatnym Sposobom. ATZT “Arsenal-Press”, Sumy 2002.
[3] Dyumaev K., Elbert E., Sushchev V. and Perfiliev V.: Regeneraciya Otrabotannykh Sernokislotnykh Rastvorov. Khimiya, Moskwa 1987.
[4] Shvydkyi V. and Ladygichev M.: Ochistka Gasov. Teploenergetik, Moskwa 2002.
[5] Aliev G.: Tekhnika Pyleulavlivaniya i Ochistki Promyshlennykh Gasov. Metallurgiya, Moskwa 1986.
[6] Mikhailenko G.: Novye Raspylivayushchie Ustroistva v Sistemakh Promyshlennoi Pylegazoochistki. Astroprint, Odessa 2008.
[7] Golovachevskiy Yu.: Orositeli i Forsunki Skrubberov Khimicheskoi Promyshlennosti. Mashinostroenie. Moskwa 1974.
[8] Malin K. (Ed.): Spravochnik Sernokislotchika. Khimiya, Moskwa 1971.
[9] Pavlov K., Romankov P. and Noskov A.: Primery i Zadachi po Kursu Processov i Apparatov Khimicheskoi Technologii. Khimiya, Moskwa 1987.