The Technology of Obtaining Complex Anticorrosive Pigments from Zinc-Containing Waste Water

Автори: 
Liliya Frolova and Valentin Shuvalov

The technique for environmental protection from heavy metals is proposed in this paper. The objective of this research is development of utilization technology of metal-containing hazardous sewage with the reception of anticorrosive pigments. Zinc containing model solutions and waste water were used for this study. Cobalt was used as a cation chromophore. The method of potentiometric titration has been applied for research of precipitation process. X-ray phase analysis, electron microscopy, derivatograph method, power dispersion spectrometry, and spectrophotometric methods were used to learn the pigment properties.

[1] Sukharev S. (Ed.): Tehnoecologiya ta Ohorona Navcolyshnyogo Seredovyshcha. Novy Svit2000, Lviv 2004.
[2] Zapolsky А.: (Ed.): Fizyko-Khimichni Osnovy Technologiy Ochishchennya Stichnykh Vod. Libra, Kyiv 2000.
[3] Kutsiy V.: Ecotechn. i Resursosberezh., 2001, 3, 46.
[4] Bychko V., Koshevar V. and Kazhuro I.: Zh. Prykl. Khim., 2008, 81, 186.
[5] Pisch I., Radion E. and Gvozdeva N.: 18 Mendeleevskiy Syiezd po Obshei i Prikladnoi Khimii. Russia, Moscow, 23-28 Sept. 2007, 23.
[6] Lurye.Yu.: Analiticheskaya Khimiya Promyishlennykh Stochnykh Vod. Khimiya, Moskwa 1984.