Volume 6, Number 2, 2016

In this Number

(10 papers)
Anatoliy Druzhynin, Oleksiy Kutrakov, Yuriy Khoverko, Serhii Yatsukhnenko
pp. 67-74
Oleksandr Kozlovskyi, Dmytro Trushakov, Serhiy Rendzinyak
pp. 75-82
Vitalii Kravchyshyn, Mykola Medykovskyy, R. V. Melnyk
pp. 83-90
Sergey Meshchaninov, Victor Spivak
pp. 103-106