About the accuracy of plumb lines deflections computations in Western Alps area

2012;
: 58-62
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The accuracy of plumb lines deflections computation for 9 points of International geodetic polygon of Western Alps area is considered with use of modern Earth gravity model EGM 2008 and computational results for these points of other authors. It is shown that accuracy of ~1" can be achieved in case of taking into account the first Molodensky corrections and height differences in points of International geodetic polygon.
 

1. Aronov V.I., Gordin V.M. Ob odnom sposobe interpolyatsii anomaliy i vyichisleniy gravimetricheskih ukloneniy otvesa v rayone Zapadnyih Alp // Geofizicheskiy byulleten. - 1971. - 24. - S. 19-24.
2. Aronov V.I., Gordin V.M., Beleykov N.E., Shirginova A.I. Programma dlya vyichisleniya gravimetricheskih ukloneniy otvesa v tsentralnoy zone // Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka. - 1971. - 4. - S. 41-45.
3. Aronov V.I. Obrabotka na EVM znacheniy anomaliy silyi tyazhesti pri proizvolnom relefe poverhnosti nablyudeniy - M.: Nedra, 1976. - S. 108-124.
4. Marich M.I. O vyichislenii ukloneniy otvesa na fizicheskoy poverhnosti Zemli // Geodeziya, kartografiya i aerofotos'emka. - 1973. - № 18. - S. 24-28.
5. Marich M.I., Gudz I.N., Dvulit P.D. Opyit vyichisleniya ukloneniy otvesa na modelyah Zemli // Geodeziya, kartografiya i aerofotosemka. - 1973. - №18. - S. 29-33.
6. Marich M.I., Gudz I.N. O vyichislenii visot kvazigeoida i ukloneniy otvesa v gornom rayone // Geodeziya, kartografiya i aerofotosemka. - 1981. - № 34. - S. 65-68.
7. Ostach O.M., Pellinen L.P. Vyichislenie gravimetricheskih ukloneniy otvesa v nulevom priblizhenii v rayone Zapadnyih Alp // Geofizicheskiy byulleten. - 1971. - № 24. - S. 13-18.
8. Pellinen L.P. Sravnenie razlichnyih metodov vyichisleniya ukloneniy otvesa v gorah // Bull. Geodesique. - 1968. - №89.
https://doi.org/10.1007/BF02525709
9. Pellinen L.P. O vyichislenii ukloneniy otvesa i vyisot kvazigeoida v gorah // Tr. TsNIIGAiK. - M.: Nedra. - 1969. - Vyip. 176. - S. 99-112.