Geodynamics of morfostructure of the Rostoch - Teisseyre-Tornquist zone

1
Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
2
Department of seismicity of the Carpathian region of the S. I. Subbotin Institute of Geophysics NAS of Ukraine
3
Department of seismicity of the Carpathian region, Subbotin Institute of geophysics of the NAS of Ukraine

Rostoch considers as south-east finishing of Teisseyre-Tornquist zone. It situated in joining zone Sanska and Malopolisska microphyte. Geodynamics morfostructure conditioned by interaction these microphyte.

 1. Chekunov A.V., Tripolskiy A.A. Glubinnoe stroenie zonyi Teysseyra-Tornkvista na territorii Ukrainyi po dannyim regionalnyih seysmicheskih issledovaniy. - Geofizicheskiy zhurnal, t. 14. # 4. 1992. - S. 3-8.
 2. Sollogub V.B., Chekunov A.V., Garetskiy R.G. i dr Litosfera Tsentralnoy i Vostochnoy Evropyi Vostochno-Evropeyskaya platforma. - Kiev: Naukova dumka. 1989. - 188 s.
 3. Ben' Ya.A., Kendzera O.V., Pronyshyn P.C. Morfostruktura ta heodynamika Roztochchya. - Ukrayins'ka heomorfolohiya: stan i perspektyvy // Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. - L'viv: "Merkator", 1997. -S. 73-76.
 4. Hnatyuk R. Heomorfolohichni rehiony Pivdennoho Roztochchya // Ukrayins'ka heomorfolohiya: stan i perspektyvy. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. - L'viv: "Merkator", 1997.-S. 100-102.
 5. Hnatyuk R. Topoliniamenty Pivdennoho Roztochchya // Ukrayins'ka heomorfolohiya: stal i perspekty¬vy Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi - L'viv "Merkator", 1997 - S. 248-250.
 6. Brzezinska-Wojcik Т. Aktywnosc tektoniczna w strefie krawedziowej Roztocza Rawskego w swietle wskaznikow morfometrycznych // Ukrayins'ka heomorfolohiya: stan i perspektyvy. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. - L'viv: "Merkator", 1997. - S. 84-87.
 7. Buraczynski J., Hnatiuk R., Zinko J., Regiony geomorfologiczne Roztocza // Ukrayins'ka heo¬morfolohiya: stan i perspektyvy. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. -L'viv: "Merkator". 1997. - S. 91-95.
 8. Kruglov S.S. Tektonika i geodinamika Ukrainskih Karpat. - Geodinamika, 1998, #1, s.82-91.
 9. Tektonicheskaya karta USSR i MSSR. Masshtab 1:500 000. /Glav, red V.V.Glushko - M.: 1988. - 20 listov.
 10. Evseev S.V. Intensivnost zemletryaseniy Ukrainyi. // Seysmichnost Ukrainyi. - Kiev: Naukova dumka, 1969. - S. 32-55.
 11. Ben' Ya.A., Pronyshyn R.S., Stasyuk A.F., Mel'nychuk O.P. Heodynamika Zakhidnykh oblastey Ukrayiny. - Suchasni dosyahnennya heodeziyi, heodynamiky ta heodezychnoho vyrobnytstva. Materialy naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi. - L'viv: DU "L'vivs'ka Politekhnika", 1999. - S. 178-181
 12. Dolenko H.N., Danylovych L.H. Nove u vchenni pro heosynklinali ta yoho zastosuvannya do Ukrayins'kykh Karpat. - Heolohichnyy zhurnal. 1975. T.35, # 5, s. 3-9. 
 13. Danilovich L.G. O polozhenii zon subduktsii v Ukrainskih Karpatah. - Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyih. Vyip. 47. - Kiev: Naukova dumka, 1976. - S. 53-58.
 14. Unksov V.A. Tektonika plit. - L. Nedra 1981.-288 s.
 15. Gsodinamicheskie rekonstruktsii (metodicheskoe posobie dlya regionalnyih geologicheskih issledovaniy) // Abramovich I.I., Burde A.I., Voznesenskiy V.D., Zubarev S.E., Klushin I.G., Klyushkin A.V., Kuzmin M.I., Kuteynikov E.S., Kuteynikova N.S., Mezhelovskii N.V., Musatov D.I., Popov V.E., Rusinov B.S., Unksov V A., Unksova M.B., Hramov A.N., Shults S.S. mp.// ( Gl. red. V.A. Unksov). - L.: Nedra, 1989. 278 s.
 16. Kalyaev G.I. Ranniy dokembriy i tektonika plit // Problemyi tektoniki v rannem dokembrii. - L.: Nauka, 1980. - S. 45-50.
 17. Koks A., Hart R. Tektonika plit. - Moskva: Mir, 1989. -432 s.