Method for planets density distribution construction with using of Stoke’s constants to fourth order

2008;
: 25-34
1
Department of Cartography and Geospatial Modeling, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Department of Cartography and Geospatial Modeling, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The algorithm for planets density distributions construction with using of Stoke’s constant of fourth order is presented.
 

1. Mescheryakov G.A. Dinamicheskaya figura Lunyi i raspredelenie plotnosti lunnyih nedr // Astron.zhurn. – 1973. – T. 50, № 1. – S. 186-187.

2. Mescheryakov G.A. Ispolzovanie stoksovih postoyannyih Zemli dlya utochneniya ee mehanicheskih modeley // Geodeziya, kartografiya i aerofotosemka. – 1975. – Vyip.21. – S. 23-30.

3. Mescheryakov G.A., Fys M.M. Opredelenie plotnosti zemnyih nedr ryadami po biortogonalnyim sistemam mnogochlenov // Teoriya i metodyi interpretatsii gravitatsionnyih anomaliy. – 1981. – S. 329-334.

4. Fys M.M., Fotsa R.S., Sohor A.R. Pobudova tochnykh modelei rozpodilu mas planet z urakhuvanniam stoksovykh postiinykh vyshchykh poriadkiv // Zbirnyk naukovykh prats „Novitni dosiahnennia heodezii,  heoinformatyky ta zemlevporiadkuvannia – Yevropeiskyi dosvid”. – 2007. – Chernihiv.

5. Fys M.M., Zazuliak P.M., Zaiats O.S. Do pytannia vyznachennia kulovykh funktsii v zahalno planetarnii systemi koordynat. //„Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva” Zbirnyk naukovykh prats Zakhidnoho Heodezychnoho Tovarystva. – Lviv: Liha-Pres. – 2004.