Метод знаходження густини розподілу мас планети з урахуванням стокcових сталих до четвертого степеня

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет "Львівська політехніка"
3
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний Університет "Львівська політехніка"

Описаний алгоритм побудови модельних розподілів густини планети з урахуванням стоксових сталих четвертого порядку.
 

1. Мещеряков Г.А. Динамическая фигура Луны и распределение плотности лунных недр // Астрон.журн. – 1973. – Т. 50, № 1. – С. 186-187.

2. Мещеряков Г.А. Использование стоксових постоянных Земли для уточнения ее механических моделей // Геодезия, картография и аэрофотосьемка. – 1975. – Вып.21. – С. 23-30.

3. Мещеряков Г.А., Фыс М.М. Определение плотности земных недр рядами по биортогональным системам многочленов // Теория и методы интерпретации гравитационных аномалий. – 1981. – С. 329-334.

4. Фис М.М., Фоца Р.С., Согор А.Р. Побудова точних моделей розподілу мас планет з урахуванням стоксових постійних вищих порядків // Збірник наукових праць „Новітні досягнення геодезії,  геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід”. – 2007. – Чернігів.

5. Фис М.М., Зазуляк П.М., Заяць О.С. До питання визначення кульових функцій в загально планетарній системі координат. //„Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Львів: Ліга-Прес. – 2004.