“Geodynamics” and early Precambrian geology of the shields of ancient platforms

2012;
: pp. 43-54
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.043
Received: December 14, 2012
Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

The term “geodynamics” in the context of the tectonics of lithospheric plates, as well as the concept of neo-mobilism as a whole, cannot be used for the study of the formative conditions of the early Precambrian basement of the shields of ancients platforms. Other known definitions need to be used with respect to Early Precambrian. To reasoning that the paper demonstrates the major structural-material specifics of shields which confirm that they were formed in geodynamic conditions other that neogey, during an interval over 4000 to 1900–1600 million years ago.

1. Haletskyi L.S., Kyryliuk V.P., Kolosovska V.A. Fundament Skhidno-Yevropeiskoi platformy: osnovni rysy budovy ta problemy koreliatsii // Heol. zhurn. - 2006. - № 2-3. - S. 47-67.
2. Geologija i poleznye iskopaemye Rossii. V 6 t.
T. 1. Zapad Rossii i Ural. Kn. 1. Zapad Ros-
sii / Red. B.V. Petrov, V.P. Kirikov. - SPb.: Izd-vo VSEGEI, 2006. - 528 s.
3. Glevasskij E.B., Kaljaev G.I. Tektonika dokembrija Ukrainskogo shhita // Mineral. zhur-
nal. - 2000. - T. 22, № 2/3. - S. 77-91.
https://doi.org/10.1006/meth.2000.1039
4. Glubinnoe stroenie i geodinamika litosfery / Gl. red. A.A. Smyslov. - L.: Nedra, 1983. - 276 s.
5. Glubinnoe stroenie, jevoljucija i poleznye iskopaemye rannedokembrijskogo fundamenta Vos-tochno-Evropejskoj platformy: Interpreta¬cija materialov po opornomu profilju 1-EV, profiljam 4V i TATSEJS. V 2 t. + komplekt cvetnyh prilozhenij. - M.: GEOKART: GEOS, 2010. - T. 1. 408 s. - T. 2. 400 s.
6. Zonenshajn L.P., Kuz'min M.I., Moralev V.M. Global'naja tektonika, magmatizm i metalloge-
nija. - M.: Nedra, 1976. - 231 s.
7. Zonenshajn L.P., Kuz'min M.I., Natapov L.M. Tektonika litosfernyh plit territorii SSSR. Kn. 1. - M.: Nedra, 1990. - 238 s.
8. Kiriljuk V.P. Ob osobennostjah sedimentacii, metamorfizma i geologicheskoj istorii Zemli v arhee v svete sovremennyh predstavlenij o prirode Venery // Geol. zhurnal. - 1971. -
T. 31, № 6. - S. 42-54.
9. Kiriljuk V.P. Model' rannedokembrijskogo monofacial'nogo metamorfizma i ul'trameta-morfizma // Geologija metamorficheskih kom¬pleksov. Mezhvuz. nauchn.-tematich. sb. - Vyp. 6. - Sverdlovsk: Izd UPI, 1977. - S. 40-47.
10. Kiriljuk V.P. O vlijanii jekzogennyh faktorov na temperaturnyj rezhim formirovanija rannedo-kembrijskih metamorficheskih kompleksov shhitov // Geologija metamorficheskih kompleksov. Mezhvuz. tematich. sb. - Vyp. 17. - Ekaterinburg: Ural'skij gornyj institut, 1991. - S. 4-13.
11. Kiriljuk V.P. Ob osobennostjah stroenija i jevolju¬cii rannedokembrijskogo fundamenta shhitov drevnih platform (opyt geotektonicheskogo analiza) // Tektonika zemnoj kory i mantii. Tektonicheskie zakonomernosti razmeshhenija poleznyh iskopaemyh. Materialy XXXVIII Tektonicheskogo soveshhanija. T.1. - M.: GEOS, 2005. - S. 281-285.
12. Kiriljuk V.P. Megabloki i geologo-strukturnye oblasti v rannedokembrijskom fundamente i tektonicheskom razvitii shhitov drevnih plat¬form // Oblasti aktivnogo tektonogeneza v so-vremennoj i drevnej istorii Zemli. Mate¬rialy XXXIX Tektonicheskogo soveshhanija.
T.1. - M.: GEOS, 2006. - S. 203-207.
13. Kyryliuk V.P. Tektonichna karta Ukrainy. Masshtab 1 : 1 000 000. Chastyna II. Tektonika fundamentu Ukrainskoho shchyta. Poiasniuvalna zapyska do "Tektonichnoi karty fundamentu Ukrainskoho shchyta" masshtabu 1 : 2 000 000. - K.: UkrDHRI,
2007. - 78 s.
14. Kiriljuk V.P. Formirovanie rannedokembrijsko¬go fundamenta drevnih platform (koncepcija krato¬nogeneza) // Fundamental'nye problemy geotektoniki. Materialy XL Tektonicheskogo sove-shhanija. Tom 1. - M.: GEOS, 2007. - S. 296-300.
15. Rezvoj D.P. Geodinamika ili "geodinamika"// Bjull. MOIP, otd. geol. - 1990. - T. 65, vyp. 3. - S. 116-124.
16. Rozen O.M., Shhipanskij A.A., Turkina O.M. Geodinamika rannej Zemli: jevoljucija i ustoj¬chivost' geologicheskih processov (ofiolity, ostrovnye dugi, kratony, osadochnye bassej¬ny). - M.: Nauchnyj mir. 2008. - 184 s.
17. Salop L.I. Geologicheskoe razvitie Zemli v do¬kembrii. - L.: Nedra, 1982. - 343 s.
18. Strukturnaja geologija i tektonika plit. V 3-h t. T. 1 / Pod red. K. Sejferta. - M.: Mir, 1990. - 315 s.
19. Hain V.E. Osobennosti tektonicheskogo razvitija zemnoj kory v rannem dokembrii - dejstvi-tel'nye i mnimye // Problemy geologii rannego dokembrija. - L.: Nauka, 1977. - S 5-13.
20. Hain V.E., Bozhko N.A. Istoricheskaja geotektonika. Dokembrij. - M.: Nedra, 1988. - 383 s