2(1)2020

In this Number

(14 papers)
Orest Voznyak, Yurii Yurkevych, Mariana Kasynets, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.01.046
46-50
Orest Voznyak, Mariana Kasynets, Khrystyna Kozak, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.01.051
51-56
Vasyl Zhelyh, Khrystyna Kozak, Bohdan Piznak, Yurij Furdas , Andrii Stadnyk
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.01.064
64-72
Iurii Sidun, Serhiy Solodkyy, Oleksiy Vollis, Volodymyr Gunka, Roman Pyryk, Ihor Shits
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.01.088
88-93