5(1)2023

In this Number

(15 papers)
Myroslav Sanytsky, Tetiana Kropyvnytska, Orest Shyiko, Yuriy Bobetskyy, Andriy Volianiuk
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2023.01.037
37-42
Iurii Sidun, Khrystyna Sobol, Volodymyr Bidos, Oleksii Hunyak, Iryna Protsyk
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2023.01.049
49-55