Bayesian network

Застосування мережі Байєса для оцінки ступеня значимості впливаючих факторів на ЛПР в автоматизованих системах при прийнятті релевантних рішень

Розроблено Байєсівську мережу для оцінки ступеня значимості особистих і зовнішніх факторів, що впливають на прийняття релевантних рішень ЛПР в автоматизованих системах управління.

Developed and investigated Bayesian network designed to assess the significance of personal and external factors affecting the performance of the automated control system

Модель аналітичної системи профілювання наркотичних речовин на основі мережі Байеса

Наведено аналітичну модель системи профілювання наркотичних речовин, що дозволяє оцінити ймовірність шляху транзиту наркотиків та місце їх виготовлення. Побудована мережа Байєса, що враховує характер взаємозв’язку між вузлами системи, в якій як цільовий був прийнятий вузол, що визначає назву лабораторії виробництва наркотичної речовини. Показано реалізацію запропонованої моделі на прикладі трьох лабораторій, шести дилерів, які поставляють товар до місця призначення і чотирьох компонент наркотичної речовини, які додають дилери в процесі транспортування товару.

Application of bayesian networks to estimate the probability of a transfer at a public transport stop

Optimizing transfers during public transport operations is one of the essential components of improving the quality of transport. Several factors influence the passenger's perception of a transfer: from the personal characteristics of the user of transport services to the parameters of the route network, trip characteristics and the design of transfer stops.