chemical reduction

PREDICTION OF TECHNOLOGICAL CONDITIONS OF METALS CHEMICAL PRECIPITATION THROUGH OPTIMIZING OF REACTION COMPOSITION FORMULA DURING POLYMERIZATION

The development of technology for production of metal-filled hydrogels based on copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) with polyvinylpyrrolidone (PVP) by polymerization with simultaneous chemical reduction of metal ions suggests the grounding and determination of optimal technological parameters for its realization. The diverse influence of the initial polymer-monomer composition (PMС) formula on the main parameters of the exotherm of the copolymerization of HEMA with PVP, which constitute the technological mode of chemical deposition of metals, was experimentally proved.

Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах

Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком
поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. До-
сліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН роз-
чинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній
поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів
можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст