економічна безпека підприємства

Модель і метод діагностування рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності

Розглянуто загальну методологію оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства. Описані переваги та недоліки існуючих методів діагностування економічної безпеки та розроблено адаптивний метод з використанням інтервальних чисел.

Модель і метод діагностування рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності

Розглянуто загальну методологію оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства. Описані переваги та недоліки існуючих методів діагностування економічної безпеки та розроблено адаптивний метод з використанням інтервальних чисел.

Econometric modelling of economic security in business operations management

The article deals with econometric modeling of economic security. The model of evaluating transaction costs effect on the level of enterprise economic security is provided. The econometric models of evaluating economic security that are used in research are based on panel data. According to the results, the reserves for increasing the general level of economic security due to transaction costs reduction are revealed.