електронне навчання

Dissemination of knowledge potential in the e-learning process

The key terms in the process of knowledge management and knowledge potential are analyzed. Groups of internal and external factors affecting knowledge potential are indicated. The factors of influence on the choice of electronic educational resources are highlighted. The interaction of participants in the educational process is depicted shematically, particularly in communities of the electronic educational environment. The list of probabilistic selection rules for choosing a source of knowledge and learning is given.

Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.

Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів

Віртуальні лабораторні практикуми є важливим дидактичним засобом при вивченні фізики, природничих та інженерних спеціальностей. Вони містять засоби симуляції фізичних процесів, з яких найефективнішим є поєднання анімації і відеознімання реальних експериментів. Описано віртуальні лабораторні роботи, що містять моделювання динаміки складних фізичних процесів та основні етапи їх створення. A virtual labs are very important didactic means at study of physics, natural sciences and engineering disciplines.