Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів

Authors: 

Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Віртуальні лабораторні практикуми є важливим дидактичним засобом при вивченні фізики, природничих та інженерних спеціальностей. Вони містять засоби симуляції фізичних процесів, з яких найефективнішим є поєднання анімації і відеознімання реальних експериментів. Описано віртуальні лабораторні роботи, що містять моделювання динаміки складних фізичних процесів та основні етапи їх створення. A virtual labs are very important didactic means at study of physics, natural sciences and engineering disciplines. They include simulation tools of physical processes, which are the most effective in combination of animation and real video of experiments. The submitted paper describes the virtual laboratories, involving dynamic modeling of complex physical processes and the technology of their development.

  1. Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк, Комп'ютерні технології в освіті. – Київ, Україна: Видавництво «Київський університет». - 2012. – 239 с.
  2. Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., та ін. Універсальні вимірювально-керуючі комплекси. // «Вестник НТУ ХПИ». - 2005. - №35. - С.85-93.
  3. Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г. Гуманітарні аспекти навчання з застосуванням віртуальних симуляторів лабораторних робіт // Материалы II международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности-2007». г. Днепропетровск, Наука и образование - Том 6. - 2007. - C. 7 - 10.
  4. Y. Zharkikh, S. Lysochenko, B. Sus and O. Tretiak, Laboratory ctivities in Distance Learning // In Proceedings of International Conference Interactive Computer Aided Learning (ICAL 2008). - Villach, Austria. - 2008. - P.141-143.
  5. Lifetime analyzer. [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://iht.univ.kiev.ua/sites/default/files/sect-comp-avt/DEMOS/12_tau3_... – Title from the screen.
  6. Бунак С. В., Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г. Віртуальні вимірювання в симуляторах лабораторних робіт з фізики // Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. – 2009. - № 1. - C. 171-176.
  7. Віртуальні лабораторні роботи ІВТ. Сусь Б. Б., Лисоченко С. В. та ін. [ElectronicResource]. – Mode of access : URL http://iht.univ.kiev.ua/uk/library/e-books/elektronni-metodichni-posibniki– Title from the screen