перетворення Фур’є

Градуювання розпізнавальної складності зображень тестових об’єктів уваги за допомогою перетворення Фур’є

Наведено технологію побудови шкали розпізнавальної складності зображень об’єктів уваги, які локалізують на зображеннях-тестах. Технологія ґрунтується на перетвореннях Фур’є, є експериментально підтверджена і може використовуватися для тестового контролю систем розпізнавання візуальної інформації.

Recoverying Form of the Scattering Source Whose Field Is Distorted by the Noise

Scattering signals is one of the basic natural processes, which is a consequence of energy losses and manifests in the form of variety of radiation what propagating in space. The cause of the scattering signal is the interaction with the environment. The result of this interaction is not only scattering but also weakening the signal.

On the one hand scattering is considered as a negative effect, but on the other — as a possible way for finding form of the scatterer of the signal.

Методи спектрального косинусного перетворення Фур'є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів

Визначено перспективі застосування гармонічного аналізу для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико- числових базисів.

Запропоновано математичні засади та інформаційну технологію використання косинусного перетворення Фур’є для створення програмно-апаратного забезпечення системи розпізнавання технологічних станів об’єктів