рідкі продукти піролізу

C9 Fraction inverse emulsion oligomerization conditions and characteristics of petroleum resins correlation

It has been studied the production of petroleum resins by low-temperature inverse emulsion oligomerization of C9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid by-products. It is established that the determining factors of the C9 fraction of the inverse emulsion oligomerization are the following: reaction time, emulsifier concentration and phase ratio.  Yield and physicochemical characteristics of oligomers сorrelations were established.

CYCLOPENTADIENE OLIGOMER SYNTHESIS BASED ON C9 FRACTION OF LIQUID PYROLYSIS PRODUCTS

Cooligomerization using peroxide initiators (initiated co-oligomerization) is widely used in industry. It allows to obtain cooligomers (hydrocarbon resins) high yield and good properties. The disadvantage of radical co-oligomerization is the high temperature of the process (453-473 K) and the complexity of the target product. The hydrocarbon resin is separated by distillation from a solution of unpolymerized fraction components.

Дисперсійна олігомеризація суміші мономерів, що моделює склад вуглеводневої фракції C9

Використовуваний у промисловості процес одержання коолігомерів має низку
недоліків. Усунути їх пропонується коолігомеризацією в дисперсійній системі.
Досліджено основні закономірності емульсійної та суспензійної олігомеризації сумішей,
що моделюють склад фракції С9. Встановлено, що основним реакційноздатним моно-
мером під час емульсійного і суспензійного процесів є стирен. З метою забезпечення
маловідходності процесу одержання олігомерів проведено додаткову стадію олігомери-