рідкі продукти піролізу

КОРЕЛЯЦІЯ УМОВ ЗВОРОТНЬОЇ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9 ТА ХАРАКТЕРИСТИК НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ

Досліджено виробництво нафтополімерних смол  шляхом низькотемпературної зворотної емульсійної коолігомеризації фракції С9 рідких побічних продуктів піролізу дизельного палива. Встановлено, що визначальними факторами частки С9 зворотної емульсійної олігомеризації є тривалість реакції, концентрація емульгатора та фазове співвідношення. Розраховано кореляцію виходу та фізико-хімічних характеристик олігомерів. Запропоновано множинну лінійну регресію виходу олігомеру в залежності від основних значущих параметрів процесу олігомеризації у зворотній емульсії.

СИНТЕЗ ЦИКЛОПЕНТАДІЄНОВОГО ОЛІГОМЕРУ НА ОСНОВІ ФРАЦІЇ С9 РІДКИХ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ

Коолігомеризація з використанням пероксидних ініціаторів (ініційована коолігомеризація) широко використовується в промисловості. Це дозволяє одержувати коолігомери (вуглеводневі смоли) з високим виходом і хорошими фізико-хімічними властивостями. Недоліком радикальної коаллігомеризації є висока температура процесу (453-473 К) та складність виділенняцільового продукту. Вуглеводнева смола відділяється дистиляцією непрореагованих  компонентів фракції.

Дисперсійна олігомеризація суміші мономерів, що моделює склад вуглеводневої фракції C9

Використовуваний у промисловості процес одержання коолігомерів має низку
недоліків. Усунути їх пропонується коолігомеризацією в дисперсійній системі.
Досліджено основні закономірності емульсійної та суспензійної олігомеризації сумішей,
що моделюють склад фракції С9. Встановлено, що основним реакційноздатним моно-
мером під час емульсійного і суспензійного процесів є стирен. З метою забезпечення
маловідходності процесу одержання олігомерів проведено додаткову стадію олігомери-