virtual simulator

Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle

In this paper the development of emulation of digital transmission systems for the study of basic transformations that is undergoing speech signal in a transmission system with time multiplexing and pulse code modulation with imaging findings. Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “Telecommunication transmission systems” for students training “Telecommunications” and test control of learning material.

Засоби для дистанційного вивчення теоретичних основ синхронної цифрової технології передавання інформації ВНС ЛП

Описано можливості віртуального навчального тренажера для вивчення теоретичних та технологічних аспектів синхронної цифрової технології (Synchronous Digital Hierarchy — SDH). Проаналізовано доцільність використання віртуального тренажера при вивченні дисципліни «Канали та системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Телекомунікації» та запропоновано метод тестового контролю щодо вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].