вища школа

The problem of formation of the mission of the university in the legal discussion of educational paradigm

The article deals with the problem of formation of the university’s mission in the legal discourse of the educational paradigm. The analysis of modern European and national tendencies of universities has shown the relevance of the transition from simple awareness or even enlightenment to a higher level of competence development of future specialists. Today, such a system of universities is relevant, the essence of which is based on qualitative knowledge, competencies, pedagogical innovations, development of own competence.

Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів

Розглянуто вплив інтеграційних процесів на розвиток системи вищої освіти в
Україні, досліджено поняття інтеграції у вищій освіті, визначено зміст поняття
інтеграційного середовища під час підготовки майбутніх фахівців. У результаті
проведеного аналізу досліджено, що складне та багатокомпонентне поняття
інтеграції в освіті можна розглядати у зовнішньому прояві як реформування,
модернізація освіти, рух до Європейського простору, одним із завдань якого є
піднесення компетенції майбутніх фахівців до світових стандартів, а також в її

Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни

Проаналізовано доцільність застосування кросвордів у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто особливості створення кросворду за допомогою модуля JCross програми Hot Potatoes та проблеми його інтеґрації у Moodle. Effectuality of crossword using in higher education is analyzed. Features of Hot Potatoes JCross application for the crossword generation and problems of its integration with Moodle are under consideration.

Система USOS – інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі

Стаття знайомить українського читача з інформатизацією ВНЗ у Польщі. Описано найпопулярнішу систему, яка використовується в польських університетах, а саме систему USOS, а також зроблено висновки про плюси і мінуси її використання для інформатизації навчальних процесів.