Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни

Автори: 
Стефанович Т.О.

Національний університет «Львівська політехніка» 

Проаналізовано доцільність застосування кросвордів у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто особливості створення кросворду за допомогою модуля JCross програми Hot Potatoes та проблеми його інтеґрації у Moodle. Effectuality of crossword using in higher education is analyzed. Features of Hot Potatoes JCross application for the crossword generation and problems of its integration with Moodle are under consideration.

  1. А. В. Долматов Генератор кроссвордов для учебных целей [Електронний ресурс] / Новосибирский государственный университет. — Режим доступу до ресурсу: http://www.nsu.ru/archive/conf/nit/96/notasect/node24.html.
  2. С. Абильмажинов Методика использования кроссвордов на уроках физики [Електронний ресурс] / Высшая техническая школа Кокшетау. — Режим доступу до ресурсу: http://pt0008.kokshetau.akmoedu.kz/index.php?p=docs-view&d=FB6E0F14AC6ADB4E.
  3. Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу / Збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 228–256.
  4. Hot Potatoes Home Page [Електронний ресурс] / Hot Potatoes Version 6. — Режим доступу до ресурсу: http://hotpot.uvic.ca.