Volume 1, Number 782(1), 2014

In this Number

(38 papers)

Volodymyr Ortynskyi

pp. 5 – 9

Susanna Dembitska

pp. 33 – 38

Serhiy Yesimov

pp. 44 – 48

Taras Harasymiv

pp. 71 – 75

Iryna Nastasіak

pp. 76 – 82

Alona Romanova

pp. 83 – 86

Stepan Slуvka

pp. 87 – 95

Olena Chornobay

pp. 96 – 101

Vasyl Riashko, Olena Riashko

pp. 118 – 122

Olena Kovalchuk

pp. 129 – 134

Oleksiy Lytvynov

pp. 163 – 167

Ivan Kohutych

pp. 182 – 189

Ihor Panonko

pp. 190 – 192

Volodymyr Kravchuk

pp. 199 – 204