Volume 1, Number 782(1), 2014

In this Number

(38 papers)
Volodymyr Ortynskyi
pp. 5 – 9
Susanna Dembitska
pp. 33 – 38
Serhiy Yesimov
pp. 44 – 48
Taras Harasymiv
pp. 71 – 75
Iryna Nastasіak
pp. 76 – 82
Alona Romanova
pp. 83 – 86
Stepan Slуvka
pp. 87 – 95
Olena Chornobay
pp. 96 – 101
Vasyl Riashko, Olena Riashko
pp. 118 – 122
Olena Kovalchuk
pp. 129 – 134
Oleksiy Lytvynov
pp. 163 – 167
Ivan Kohutych
pp. 182 – 189
Ihor Panonko
pp. 190 – 192
Volodymyr Kravchuk
pp. 199 – 204