Consumer rights in the conclusion and the execution of financial contracts

Автори: 
Halyna Yanovytska

Analyzed special regulations of the consumers rights in the conclusion and the execution of financial contracts. Specified on the necessity of explanation to the citizens of their consumer rights. Made a number of conclusions on improving financial market.

  1. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – ст. 379.
  2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2012 року // Урядовий кур’єр від 29 вересня 2001 року №154
  3. Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки :Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 867-р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
  4. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року №569// Урядовий кур’єр від 12 вересня 2012 року №164.
  5. Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг: Роз’яснення Міністерства Юстиції від 12 травня 2011 року. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
  6. Директиви ЄС. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
  7. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.03.2012 №5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 41 – 45