Administrative contract as a form of public administration in the area of services for passengers road transport

Автори: 
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov

In this article violates theoretical aspects of administrative contract as a form of public administration in the field of organization of passenger road transport due to the adaptation of national transport legislation with the European Union. On this basis we considered features, functions and types of administrative agreements in the field of passenger service by road transport.

  1. Міхровська М. С. Адміністративний договір як важлива форма діяльності публічної адміністрації / М. С. Міхровська // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 2 (8). – С. 102–108.
  2. Стефанюк В. С. Адміністративний договір: необхідність впровадження / В. С. Стефанюк // Верховний Суд України. Інформаційний сервер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 0/F7E34709A45B0513C3256FBA003455AD].
  3. Бояринцева М. А. Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін / М. А. Бояринцева // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 2 (6).– С. 79–94.
  4. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [zakon.rada.gov.ua/go/333-2014-р].
  5. Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у законодавстві, теорії, на практиці / Р. Куйбіда // Державні закупівлі України. – 2008. – № 12 (54). – С. 28–32.
  6. Спирин И. В. Автотранспортное право: учеб. / И. П. Спирин. – М.: Академия, 2006. – 304 с.
  7. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. № 591-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [zakon.rada.gov.ua/go/591-2014-р].
  8. Про автомобільний транспорт: закон України від 05.04.2001 р. № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 11–16