About variety of informationand and their use in proceedings in cases of administrative offenses

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 71–79

Authors: 

V. Kohut

The question of media types and their use in proceedings in cases of administrative offenses. The problems of application in Ukraine varieties of media in proceedings in cases of administrative offenses. The ways of solving them.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року №2747-ІV // Відомості Верховної Ради України , 2005, №35-36, №37, ст.446.
Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: court.gov.ua/userfiles/concept.pdf.
Положення про Єдину судову інформаційну систему України, погодженого рішенням Ради суддів України від 25 грудня 2009 року № 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tr.od.court.gov.ua/.
Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spravedlivist.in.ua/zakon.php?law=10-12-15/2.
Закон України від 22.05.2003 №851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг” // Відомості Верховної Ради України , 2003, №36, ст.275.
Закон України від 02.10.1992 №2657-ХII “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України , 1992, №48, ст.651.
Положення про електронні наукові фахові видання, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України, Національної Академії наук України, Вищої атестаційної комісії України 30.09.2004 №768/431/547 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: court.gov.ua.
Судова влада України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: court.gov.ua