The christian religion in the life and work of T. G. Shevchenko

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 390–395

Authors: 

Taras Harasymiv, V. Ryashko

Jn the basis of scientific, historical, philosophical and religious sources in the article analyzed the role and place of the Christian religion in the life and wod of the brilliant poet Taras Shevchenko, rating of philosopher of religion as an important factor in the formation of high morals and spirituality as an individual and all-people.

1.Новиков М. Атеїзм Т. Г. Шевченка / Тарас Шевченко: поеми та вірші / М. Новиков. – К.: Держ. вид-во художньої літератури. – 1954. – С. 3–34. 2. Сверстюк С. О. Шевченко понад часом / С. О. Сверстюк. Есеї. – Луцьк; Київ: ІЗМА “Терен”; ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 280 с. 3. Кобзар. – Х. ВД “Школа”, 2014. – 576 с. 4. Пахоренко В. І. Незбагненний апостол / В. І. Пахоренко. – Черкаси: Брама – ІСУЕП, 1999. – 296 с. 5. Шевченків М. Бог Сущий в поезії Кобзаря / М. Шевченів. – Терпопіль: Астон, 2008. – 168 с. 6. Красносілецький Д. П. Історія України (до 1900 р.): навч.-метод. посіб. / Д. П. Красносілецький. – 3-тє вид., випр. і доп. Хмельницький: ПП Гонта А. С., 2013. – 452 с. 7. Дощенко А. Г. Роль співпраці церкви, держави і суспільства в моральному вихованні людини // Наука і вища освіта: тези доповідей XXI Міжнар.наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2013 р. У 2 т. / Класичний приватний університет / А. Г. Дощенко. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – Т. 1 – С. 315–317. 8. Малахов В. Уязвимость любви / В. Малахов. – К.: Дух і Література, 2005. – 560 с. 9. Луначарський А. В. Великий народний поет. Тарас Шевченко / А. В. Луначарський. – К.: Видавництво Академії наук УРСР., 1961. – 39 с. 10. Хортик Г. Слово матері, християнки, вчителя рідної мови // Шевченків М. Бог Сущий в поезії Кобзаря / Г. Хортик. – Тернопіль: Астон, 2008. – 168 с. 11. Тарас Шевченко.
Щоденник. Листи / за заг. ред. Лариси Івшиної. – Видання перше. Бібліотека газети “День”, “Україна Incognita”. ПрАТ “Українська прес-група”, 2013. – 80 с. 12. Юркевич П. Д. Вибране / П. Д. Юркевич. – К.: Абрис, 1993. – 416 с.