Road map legal methodology scientist

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 339–344

Authors: 

Stepan Slyvka

The article explores the process of forming methodology of the scientist – lawyer. It discusses the anthropological content of the methodology, the impact of the external environment, individual efforts in the formation of the legal methodology of the scientist.

1. Гарасимів Т. З. Філософема девіантної поведінки: монографія / Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2014. – 356 с. 2. Жаровська І. М. Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження: монографія / І. М. Жаровська. – Львів: Сполом. 2013. – 536 с. 3. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: підручник / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. – Львів: Новий Світ – 2000, 2003. – 584 с. 4. Сливка С. С. Методологія професійного становлення: життєписний нарис / С. С. Сливка. – Ч. 1. 5. Токарська А. С. Комунікація у праві та правоохоронній діяльності: монографія / А. С. Токарська. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. –
2006. – 284 с.