Gender prospects in professional activity and gender inequalities in the labor market

2018;
: 26-30

Andrusyak I. "Gender prospects in professional activity and gender inequalities in the labor market"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The legal support of gender equality in the professional activity of women is analyzed, on
the basis of statistical data, the composition of the judiciary corps in Ukraine and the
percentage of women in the courts are analyzed, attention is focused on the gender distribution
of heads of legal entities and private entrepreneurs in Ukraine. The content of the concept
«glass ceiling» in the professional activity of a woman is determined.

1. Pro rivnist statei [On the equality of articles] Zbirnyk. Per. z fr. pid zah. red. O. Khomy. Kyiv:
Alterpres, 2007. 484 p. 2. Hender i derzhavna polityka [Gender and public policy] Per. Z anhl.; Uporiad.
P. Renkin. K.: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2004. 394 p. 3. Graff, Agnieshka. Svit bez zhinok:
stat u polskomu hromadskomu zhytti [The world without women: Becoming a Polish citizen] Per. z polsk.
K. Zvarych. Lviv: Akhill. 2005. 234 p. 4. Zhinky ta choloviky na kerivnykh posadakh v Ukraini. [Women
and men in leading positions in Ukraine] Statystychnyi analiz vidkrytykh danykh YeDRPOU. Veresen
2017 r. URL: http://socialdata.org.ua/edrpou-gender/. 5. Nagl-Dotsekal Herta. Filosofiia feminizmu:
pidsumky, problemy, perspektyvy. [The philosophy of feminism: outcomes, problems, perspectives] Lviv:
Akhill, 2011. 276 p. 6. Sheryl Sendberg. Vkliuchaisia! Zhinky, robota i volia vesty za soboiu. [Turn on!
Women, work and will to lead] Za uchasty Nel Skovel; per. z anhl. Viktorii Narizhnoi. K.: Krytyka, 2015.
280 p. 7. Fulei T. I. Osnovy gendernoi rivnosti: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia suddiv.
[Fundamentals of Gender Equality: A Manual for Judges] Kyiv: TIuTIuKIN, 2010. 240 p. 8. Bovuar
Simona de. Druha stat. [The second sex] V 2 t. T. 1. Kyiv: Osnovy, 1994. 390 p. 9. Iryna Vertosu: «Ne
liubyte gender?» Prosto ne vmiiete yoho hotuvaty!»: retsept Vid Kateryny Levchenko. ["Do not like
gender?" You just can not cook it!": A recipe from Kateryna Levchenko.] Tsentr informatsii pro prava
liudyny. URL: https://humanrights.org.ua/material/rozmova_pro_ce_abo_10_faktiv_pro_jen...
politiku_v_ukrajini.