Вимоги до оформлення тез доповідей

Матеріали конференції будуть опубліковані після її проведення.

Тези доповідей обсягом 1-2 сторінки, виконані в редакторі WinWord, повинні бути представлені в електронному вигляді (на USB-флеш-накопичувачі або засобами E-mail). Формат паперу А4 з полями: ліве – 22,5 мм, праве – 22,5 мм, верхнє 20 мм і нижнє – 30 мм, шрифт Times New Roman 12 пт, інтервал між рядками одинарний (12 пт) із анотацією англійською мовою.

Послідовність подання матеріалів у тезах:

  • назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, набирати прописними і малими літерами по центру);
  • через 1 рядок по центру – прізвище та ініціали авторів,
  • у наступному рядку - інформація про наукового керівника;
  • у наступному рядку - назва організації;
  • через 1 рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині.

Відредагований текст, підписаний авторами, додається у вигляді pdf-файлу.

Слово для доповіді надається авторам, презентації яких виконані англійською мовою.

Електронний варіант матеріалів може бути надісланий на E-mail: 20set18@gmail.com.

Заявка про Вашу участь у конференції та тези доповіді, оформлені згідно з вказаними вимогами, повинні надійти в Оргкомітет не пізніше 4 грудня 2023 року.

Будь ласка, перевірте отримання оргкомітетом Ваших матеріалів та заявки.

Увага: Оргкомітет залишає за собою право на рішення про відмову у опублікуванні доповідей із обґрунтованим повідомленням авторів про причину відмови. Надані матеріали не рецензуються і не повертаються.