HISTORICAL AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS MONASTERY IN MANYAVA (GREAT MANYAVSKY HERMITAGE) XVII-XX CENTURIES

SA.
2021;
: 118-126
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article traces the history of the origin of the Manyavsky Hermitage and reveals the stages of development of the monastery from the beginning of its foundation and formation, prosperity to the decline, destruction and revival in our time. In the course of the research, the architectural-spatial and planning structure of the monastery ensemble of the Exaltation of the Holy Cross in Manyava were analyzed.

The originality of the ensemble lies not only in the harmonious combination of wooden, brick monastic buildings, surrounded by fortified thick walls with three towers but also in a kind of architectural and spatial combination of the main cathedral, which dominates the cells and other temples, with high dominants - the Treasury Tower and the Bell Tower. Diverse in architectural-compositional and artistic solutions, the material of construction, monastic buildings are organically integrated into the existing landscape environment and form a holistic architectural ensemble. The monastery buildings of the Great Manyavsky Hermitage have architectural and artistic value, belong to the historical and cultural heritage, and are an invaluable spiritual heritage of Ukraine.

Dobrianskyi A. 1893, Istoryia epyskopov trekh soedynennykh eparkhyi, peremyshlskoi, samborskoi i sanotskoi, ot naydavnishykh vremen do 1794 hoda, Lvov: nakladom d-ra Ivana Dobrianskoho. - P.13
Dyba Yu. 2005, Ukrainski khramy-rotondy Х - pershoi polovyny XIV stolit'. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" - S.12
Fine John V. A. 1994, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest University of Michigan Press, - P. 76-78
https://doi.org/10.3998/mpub.7807
Holubets M. 1928, Peremyshl, Lviv: Drukarnia Stavropihiiskoho instytutu, - Р. 12
Koperski A. 2017, Prace archeologiczne przy kościele św. Piotra w Przemyślu. Nasz Przemyśl, listopad.
Kunysz A. 1981, Prszemyśl w Pradziejach I wczesnym średnioweczu, Rzeszow: RSW «Prasa- Ksązka-Ruch» Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 - S.129
Księga Ławnicza 1402-1445, wyd. J. Smołka, Z. Tyminska, Przemysł , -S. 106
Łękawski Т. 1906, Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa, Przemyśl: dr. Jana Lazora - S.13-14
Maciejowski W. 1839, Pamietnicki o dziejach, pismiennictwie i prawodawstwie Slowian. (Denkmäler zur Geschichte, Literatur und Gesetzgebung der Slaven, als Anhang zu des Verfaßers Rechtsgeschichte.), Eggers u. Hinrichs. - S.24-25
Orłowicz M. 1917, Ilustrowany Przewodnik po Przemyślu i okolicy . - S.71
Pawłowski, F. 1869, Premislia sacra, sive Series et gesta episcoporum r. I. Premisliensium, Cracoviae: Vlad. Jaworski. - P. 62
Źaki A. 1958, Topografia wczesnosredniowiecznego Przemysla. AAC R. I;-S. 84