THE FORMATION OF THE TRADITIONAL CHARACTER OF THE HISTORICAL CITIES WITH THE RE-CREATION OF THE LOST OBJECT OF CULTURAL HERITAGE - ACTUALITY, LEGISLATIVE AND REGULATORY SUPPORT

SA.
2018;
: 87-93
1
Director of M-Studio Creative Architecture

This article contains information about the importance of preserving the historical objects as a vital condition of a normal development of historical cities. The main legislative and regulatory documents in the fields of protecting of cultural heritage, preserving the traditional character and reconstructing of the lost objects are mentioned.

The analysis of the legislation of preserving the objects of cultural heritage, the current regulations and practices of their implementation in Ukraine give grounds for considering importance of improving the regulations with the consideration of numerous violations of conditions and restrictions of urban planning of the cities with the status of historical sites.

One of the important topics of the formation of traditional historical character is the re-creation of the lost objects of cultural heritage with the consideration of their role in the city-forming, using as an example the reconstructed in 1999-2010 the Transfiguration Cathedral in Odessa

 1. Афінська хартія. Історична спадщина міст (пп. 65-70). Містобудівний маніфест, складений Ле Корбюзьє, прийнятий четвертим конгресом CIAM, 1933 р. Афіни. http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya#heritage (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 2. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія), 1964 р. Венеція, II Міжнародний конгрес архітекторів і технічних спеціалістів у галузі нерухомих історичних пам'яток. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_757 (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 3. Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія) 1987 р., Вашингтон. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_761/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 4. Ризька хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, 2000 р. Рига. Регіональна конференція за участю делегацій Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та України, спільно з колегами з ICCROM (Міжнародного дослідницького центру охорони та реставрації культурних цінностей), Канади, США й Великобританії. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_260/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 5. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури сімнадцята сесія, 1972 р. Париж. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 6. Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів. Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури, дев'ятнадцята сесія, 1976 р. Найробі. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_726/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 7. Міжнародний центр вивчення, збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM), 17 грудня 2017 р. https://www.iccrom.org/news/launch-european-year-cultural-heritage-2018 (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 8. Огляд Європейської комісії по культурній спадщині та її ролі в сприйнятті європейців, надруковано у грудні 2017 р.http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150 (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 9. Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України [Текст]: Монографія/ В.В. Вечерський – Київ: ЕСЕ, 2002 – 593 с.: іл.
 10. Лосицький Ю.Г. До питання відтворення втрачених пам’яток архітектури [Текст]: Стаття/ Ю.Г. Лосицький– АНТ – К.: 1999. - №1. С. 25-27
 11. Мещеряков В.М. Відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору [Текст]: Монографія/ В.М. Мещеряков – Одеса: Фенікс, 2017 – 464 с.: іл.