ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ МІСТ З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНИХ ПАМ'ЯТОК – АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРАВОВЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

SA.
2018;
: 87-93
Автори:
1
Director of M-Studio Creative Architecture

У статті наведено інформацію щодо актуальності теми збереження пам'яток як умови сталого розвитку історичних міст, згадані основні законодавчі та нормативні документи у сфері охорони культурної спадщини, збереження традиційного характеру історичного середовища та відтворення втрачених пам'яток.

Аналіз пам'яткоохоронного законодавства, діючої нормативної бази і практики їх застосування в Україні дають підставу вважати за необхідне вдосконалити цю сферу регулювання з огляду на численні порушення діючих умов та обмежень у сфері містобудівної діяльності щодо територій з особливим статусом в історичних містах. Однією з важливих тем формування традиційного характеру історичного середовища є відтворення видатних втрачених об'єктів культурної спадщини з огляду на їх містоутворюючу роль на прикладі відтвореного у 1999-2010 роках Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору

 1. Афінська хартія. Історична спадщина міст (пп. 65-70). Містобудівний маніфест, складений Ле Корбюзьє, прийнятий четвертим конгресом CIAM, 1933 р. Афіни. http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya#heritage (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 2. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія), 1964 р. Венеція, II Міжнародний конгрес архітекторів і технічних спеціалістів у галузі нерухомих історичних пам'яток. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_757 (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 3. Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія) 1987 р., Вашингтон. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_761/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 4. Ризька хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, 2000 р. Рига. Регіональна конференція за участю делегацій Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та України, спільно з колегами з ICCROM (Міжнародного дослідницького центру охорони та реставрації культурних цінностей), Канади, США й Великобританії. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_260/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 5. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури сімнадцята сесія, 1972 р. Париж. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 6. Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів. Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури, дев'ятнадцята сесія, 1976 р. Найробі. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_726/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 7. Міжнародний центр вивчення, збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM), 17 грудня 2017 р. https://www.iccrom.org/news/launch-european-year-cultural-heritage-2018 (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 8. Огляд Європейської комісії по культурній спадщині та її ролі в сприйнятті європейців, надруковано у грудні 2017 р.http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150 (дата звернення 13.02. 2018 р.)
 9. Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України [Текст]: Монографія/ В.В. Вечерський – Київ: ЕСЕ, 2002 – 593 с.: іл.
 10. Лосицький Ю.Г. До питання відтворення втрачених пам’яток архітектури [Текст]: Стаття/ Ю.Г. Лосицький– АНТ – К.: 1999. - №1. С. 25-27
 11. Мещеряков В.М. Відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору [Текст]: Монографія/ В.М. Мещеряков – Одеса: Фенікс, 2017 – 464 с.: іл.