MODERN EUROPEAN CITY – CHALLENGES, PROSPECTS AND VISION FOR DEVELOPMENT

SA.
2018;
: 89-94
1
Polytechnic of Sventechshia

The aim of the work is to present problems related to the development of modern cities and the possibilities of activities in the sphere of architecture and urban planning. The presented material is also intended to contribute to the discussion on the role of the contemporary city and its future in connection with the processes of urbanization and changes in the social structure of European cities. Two selected groups of problems are discussed. The first concerns the processes of urbanization and the second concerns the social problems of contemporary cities and their impact on design decisions. It is expected that architectural and urban solutions will be focused on the implementation of the concept of a city that is harmonious and consistent in the social, spatial, economic and ecological aspects.

1. Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, Warszawa, 2012.

2. Grzeszczak J. Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy zachodniej, PAN, Warszawa, 1996.

3. Hegger M., Fuchs C., Stark G., Zeumer M. Energy Manual, Birkhäuser, Monachium, 2008.

4. Krier L. Architektura wspólnoty, Gdańsk, 2011.

5. Liszewski S. (red.) Geografia urbanistyczna, Warszawa, 2012.

6. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela, 2011.

7. Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku, Lizbona 2003.

8. Piątek Z. Ekoetyka, Warszawa, 2008.

9. Serrats M. Visions of the Future, Logos edizioni, Modena, 2014.

10. Słodczyk J. Historia planowania i budowy miast, Opole, 2012.

11. Steele J. Ecological Architecture, Londyn, 2005. 

12. Uffelen Ch. van Facade Greenery, Braun Publishing AG, 2011.

13. Uytenhaak R. Cities full of space, Rotterdam, 2008.

14. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w realizacji idei miasta oszczędnego, [w:] Miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne 6A-1-2010, zeszyt 14. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010.

15. Wehle- Strzelecka S. The Relations Between Architecture and Nature – contribution of modernist Architects, [w:] Modernism in Europe-modernism in Gdynia, 20th Century // Architecture until the 1960 and Preservation , Gdynia City Hall, 2009-12.

16. Wehle-Strzelecka S. Współczesne formy mieszkania – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Przegląd działań na przykładzie wybranych miast europejskich”, część autorska wmonografii Przyszłość miasta miasto przyszłości, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 1-A/2/2012, Zeszyt 1, rok 109, 2012. 

17. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym: monografia 312, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.

18. Wehle-Strzelecka S. Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.19. Węcławowicz G. Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa, 2003. 20. Wołoszyn M. Ekorewitalizacja zagadnienia architektoniczne”, Poznań–Szczecin, 2013.