СУЧАСНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО − ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ І БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ

SA.
2018;
: 89-94
1
Політехніка Свєнтокшиська, відділ будівництва і архітектури

Метою роботи є висвітлення проблем, пов’язанихі з розвитком сучасних міст та можливостями діяльності в галузі архітектури та містобудування на користь
формування приязного для мешканців міського простору. Також автор долучилась до дискусії про роль сучасного міста та його майбутнього у зв’язку з прогресуванням урбанізації та змінами в соціальній структурі європейських міст. Матеріал поділено на дві проблемні групи. Перша стосується процесів урбанізації, друга − демографічних проблем сучасних міст та їх в пливу на проектні пропозиції. Очікується, що архітектурно-урбаністичні вирішення будуть спрямовані на реалізацію концепції гармонійно узгодженого міста в суспільному, просторовому, економічному і екологічному аспектах

1. Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, Warszawa, 2012.

2. Grzeszczak J. Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy zachodniej, PAN, Warszawa, 1996.

3. Hegger M., Fuchs C., Stark G., Zeumer M. Energy Manual, Birkhäuser, Monachium, 2008.

4. Krier L. Architektura wspólnoty, Gdańsk, 2011.

5. Liszewski S. (red.) Geografia urbanistyczna, Warszawa, 2012.

6. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela, 2011.

7. Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku, Lizbona 2003.

8. Piątek Z. Ekoetyka, Warszawa, 2008.

9. Serrats M. Visions of the Future, Logos edizioni, Modena, 2014.

10. Słodczyk J. Historia planowania i budowy miast, Opole, 2012.

11. Steele J. Ecological Architecture, Londyn, 2005. 

12. Uffelen Ch. van Facade Greenery, Braun Publishing AG, 2011.

13. Uytenhaak R. Cities full of space, Rotterdam, 2008.

14. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w realizacji idei miasta oszczędnego, [w:] Miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne 6A-1-2010, zeszyt 14. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010.

15. Wehle- Strzelecka S. The Relations Between Architecture and Nature – contribution of modernist Architects, [w:] Modernism in Europe-modernism in Gdynia, 20th Century // Architecture until the 1960 and Preservation , Gdynia City Hall, 2009-12.

16. Wehle-Strzelecka S. Współczesne formy mieszkania – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Przegląd działań na przykładzie wybranych miast europejskich”, część autorska wmonografii Przyszłość miasta miasto przyszłości, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 1-A/2/2012, Zeszyt 1, rok 109, 2012. 

17. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym: monografia 312, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.

18. Wehle-Strzelecka S. Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.19. Węcławowicz G. Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa, 2003. 20. Wołoszyn M. Ekorewitalizacja zagadnienia architektoniczne”, Poznań–Szczecin, 2013.