Особливості застосування системного підходу до управління при розробці та впровадженні системи управління якістю вищого навчального закладу

Автори: 
Тавлуй І.П.

Виявлені характерні особливості застосування системного підходу до розробки системи управління якістю вищого навчального закладу; визначений механізм управління якістю ВНЗ

1.    Віткін Л.М. Системи якості ВНЗ: теорія і практика/ Л.М. Віткін, О.І. Волков, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін – К.: «Наукова думка», 2006. – 301 с.
2.    Живко З.Б. Системний підхід до функціонування інформаційно-управлінської системи та системи управління якістю// Проблеми науки. - 2010.- № 4. – С. 24-32.
3.    Коваленко І.І. Вступ до системного аналізу: навчальний посібник/ І.І.Коваленко, П.І. Бідюк, О.П. Гожий.- Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004-148 с.
4.    Методика и порядок работ по определению, классификации и идентификации процессов. Описание процессов на базе методологии IDEF0. Методические рекомендации: ТК РБ 4.2-МР-05-2001. – Минск: Нац. ТК по стандартизации «Управление качеством», 2002. – 57 с.
5.    Настанови щодо програм якості (ISO 10005:2005, IDT): ДСТУ ISO 10005:2007.-[Чинний від 01.01.2008].-К.: Держспоживстандарт України, 2008.- 21 с.- (Національний стандарт України).
6.    Система управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2005, IDT): ДСТУ ISO 9000:2007.-[Чинний від 01.01.2008].-К.: Держспоживстандарт України, 2008.- 29 с.- (Національний стандарт України).
7.    Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT): ДСТУ ISO 9001:2009.-[Чинний від 01.09.2009].-К.: Держспоживстандарт України, 2009.- 26 с.- (Національний стандарт України).
8.    Степанов С.А. Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества образовательного учреждения/ С.А Степанов, В.И. Круглов, В.В.  Азарьева и др.– СПб.: СПбГЭТУ, 2006. – 408 с.
9.    Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник/ М.І.Шаповал – К.: Т-во «Знання», 2003.- 475 с.