системний підхід

Розроблення інформаційної системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів

Для прийняття об’єктивних обґрунтованих рішень у всіх сферах діяльності необхідно створювати інформаційні системи підтримки прийняття рішень на основі статистичних даних і експертних оцінок та з використанням відповідних математичних моделей та методів. Запропоновано процедуру побудови інформаційної системи підтримки прийняття рішень за методологією системного аналізу на основі сучасних методів і моделей прогнозування, яка надає можливість оцінювати та прогнозувати фінансово- економічні та інші процеси в умовах впливу збурень довільних типів та різної природи.

ENHANCEMENT OF VIABILITY AS A KEY IDEA AND REQUIREMENT OF SPATIAL REFORM AND DEVELOPMENT OF LVIV

The war in Ukraine brought the issue of sustainability to the top priority. An understanding of the phenomenon of vitality (vitality) in urbanized systems, substantiation at the methodological level of methods and algorithmsfor its increase in dynamic, aggressive and unstable conditions of today has been carried out.

Application features of a systematic approach to business processes modeling at the enterprise

Introduction. The application of a systematic approach to business process modeling is an effective solution for finding options for optimizing the organization’s activities, forecasting and minimizing potential risks. The correct construction of the model allows to systematize each individual process, and all business processes of the enterprise simultaneously. It is important to take into account the peculiarities of the functioning of individual enterprises and to construct business processes in accordance with them.

Особливості застосування системного підходу до управління при розробці та впровадженні системи управління якістю вищого навчального закладу

Виявлені характерні особливості застосування системного підходу до розробки системи управління якістю вищого навчального закладу; визначений механізм управління якістю ВНЗ

Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Розглянуто передумови створення віртуальних підприємств у ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Запропоновано шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу Віртуальне підприємство" ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

Розглянуто досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності навчання та управлінської діяльності в Полтавському університеті економіки і торгівлі на основі системного підходу. The present work demonstrates experience of use of modern information-communication technologies with the purpose of increase of a learning efficiency and administrative activity at the Poltava university of economy and trade on the basis of the system approach.

Function vision of strategic management in terms of unpredictable and rapid changes in the environment

It is emphasized the need to develop the strategic direction of the organization based tool “vision” by the author that develops strategic thinking in terms of unpredictable and fast changing environment. Various interpretations of vision as category management and strategic management functions are analyzed.