Підхід до формування вимог інформаційної безпеки систем електронного навчання

Автори: 
Чекурін В.Ф., Будік О.О.,

У статті розглянуто класифікацію та узагальнену структурну модель системи електронного навчання, зорієнтовані на потреби аналізу інформаційної безпеки. В рамках розробленої моделі запропоновано підхід до формування вимог безпеки систем електронного навчання

1. Закон України Про вищу освіту. 2. V. Venugopal, Manjulika Srivastava. ICT & The Future of Distance. Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 4, 2003. 3. Сайт про e-Learning - http://www.e-learningconsulting.com/consulting/what/e-learning.html. 4. Canadian Virtual University - http://www.cvu-uvc.ca. 5. Oliver Boyd-Barrett. Computers and learning. Addison-Wesley, 1991. 6. Ляхов А.Л., Демиденко М.І. Основні властивості автоматизованих систем моделювання і управління навчальним процесом у ВНЗ. Математичні машини і системи, 2008. 7. Gabriela Hoppe. Classification and Sustainability Analysis of E-Learning Applications. Universitat Hannover, 2003. 8. Офіційний сайт SCORM - http://scorm.com. 9. Офіційний сайт AICC - http://www.aicc.org/joomla/dev. 10. Офіційний сайт IMS Global Learning Consortium - http://www.imsglobal.org/commoncartridge.html. 11. Сайт онлайн-спільноти DITA - http://dita.xml.org.  12. Trusted Computer System Evaluation Criteria, Department of Defense, 1985. 13. Офіційний сайт проекту The Common Criteria - http://www.niap-ccevs.org/cc-scheme/cc_docs. 14. НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу». ДСТСЗІ, 1999.