Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану

Authors: 

Супрун О.О., Реутський В.В., Іващук О.С., Мудрий С.О.

Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра технології органічних продуктів 

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered. Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану. 

1. Іващук О.С. Інтенсифікація каталітичного окиснення циклогексану // Вісник НУ „Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2012. – №726. – С.172–176.  Ivashchuk O., Reutskyy V., Mudryy S., Zaichenko O., Mitina N. Cyclohexane oxidation in the presence of variable valency metals chelates // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.6, Number 3. – Lviv. –  2012. – P.339–343.  Реутський В.В., Іващук О.С., Мудрий С.О., Супрун О.О. Окиснення циклогексану в присутності багатоатомних спиртів // Матер. Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин”. – Львів, 2012. – С.24.