Дослідження перспективності використання плодів моркви дикої як джерела нових комплексів біологічно активних речовин

Автори: 
Стадницька Н. Є., Павлюк І. В., Думич І. І., *Блонський О. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології *ПАТ “Галичфарм” 

In order to explore the possibility of expanding the range of use of complex biologically active compounds of wild carrot an initial screening of phytochemical composition and antimicrobial activity of water and ethanol extract from seeds of wild carrot was conducted and computer screening of biological activity of active substances by program PASS was carried out. In the investigated extract chlorogenic, caffeic, rosemary acids, rutin, apigenin, luteolin, hyperoside were identified. Antimicrobial activity of the investigated tinctures to different strains of Staphylococcus aureus was  revealed. The obtained results showed the feasibility of further research of wild carrot as raw material for herbal medicines with antioxidant and antimicrobial activity. 
З  метою  вивчення  можливості  розширення  спектра  використання  комплексів біологічно  активних  речовин моркви  дикої проведено  початковий  скринінг фітохімічного  складу  і  антимікробної  активності  водно-спиртової  витяжки  з  насіння  моркви дикої  та  проведено  комп’ютерний  скринінг  біологічної  активності  діючих  речовин  за програмою PASS.  У  досліджуваному  екстракті  ідентифіковано  хлорогенову,  кавову, розмаринову  кислоти,  рутин,  апігенін,  лютеолін,  гіперозид.  Виявлено  антимікробну активність  досліджуваної  витяжки  до  різних  штамів  Staphylococcus aureus.  Одержані результати свідчать про доцільність подальшого дослідження моркви дикої як сировини для одержання фітопрепаратів з антиоксидантною та антимікробною дією. 

1. Hong-Wei Fu, Lin Zhang, Tao Yi and Jing-Kui Tian. A new sesquiterpene from the fruits of Daucus carota L. // Molecules 2009, 14, 2862-2867 2. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп.  ред.  А. М. Гродзінський. –  К.:  Вид-во “Українська  Енциклопедія”  ім. М. П. Бажана, Український  виробничо-комерційний  центр “Олімп”, 1992. – 544  с. 3.  Ткачук О. Ю., Вишневська Л. І., Марків В. І. Аналіз фармацевтичного  ринку  лікарських  засобів на  основі насіння моркви  дикої //  Клінічна  фармація. – 2013. –  т. 17, № 2. –  с. 18–22. 4.  Державна  фармакопея України 1.4. “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів” на підставі Європейської фармакопеї. – Харків, 2011. 5. PASS-assisted exploration of new therapeutic potential of natural products Rajesh Kumar Goel, Damanpreet Singh, Alexey Lagunin, Vladimir Poroikov Received: 15 March 2010 / Accepted: 22 July 2010_ Springer Science+Business Media, LLC 2010. 6. Rollinger JM, Stuppner H, Langer T (2008) Virtual screening for the discovery of bioactive natural products. Prog Drug Res 65:211–249. 6.  М. С. Вишневська,  Н. М. Косяченко,  Л. І. Вишневська  Прогноз  спектра біологічної  активності  сполук  як  основа  для  пошуку  нових  ліків.  Національний  фармацевтичний університет, м. Харків. Запорожский медицинский журнал 2011, том 13, № 2. 7. N 167, 05.04.2007, Наказ, Вказівки, Міністерство охорони  здоров'я України Про  затвердження методичних вказівок “Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів”. 

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => TBF7dLUzeVef4cEj6Jt-qBkVWnlxU66ytVyu5Cb3xXE [:db_insert_placeholder_1] => TBF7dLUzeVef4cEj6Jt-qBkVWnlxU66ytVyu5Cb3xXE [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4098;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:27:21.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679801241 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).