Методи оперативного управління ризиками інформаційно-технологічних проектів

2010;
: pp. 218 - 224
Authors: 

І.В. Рішняк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Досліджено структуру управління проектною діяльністю в галузі ІТ та методи оперативного управління проектними ризиками ІТ-проектів.

The structure of IT-project management and the methods of operational risk management of IT-projects have been investigated in the article.

  1. Управління ризиками в проектній діяльності / О.М. Верес, А.В. Катренко, І.В. Рішняк, В.М. Чап- лига // Інформаційні системи та мережі // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2003. – № 489. –C. 38–49.
  2. Модель управління проектними ризиками / І.В. Рішняк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 522. – C.155–160.
  3. ДСТУ ISO 9000-2001
  4. Катренко А.В. Методи управління ризиками в ІТ-проектах / А. В. Катренко, І. В. Рішняк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2008): III Міжнар. наук.- практ. конф., 25–27 вересня 200 8р.: тези доповіді – Львів, 2008. – С. 245–247.
  5. Управление проектами. Справочник для профессионалов / Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – 2001.
  6. Матвеев А.А. Модели и методы управления портфелями проектов / А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М.: ПМСОФТ, 2005. – 206 с.
  7. Колосова Е.В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проектами / Е.В. Колосова, Д.А. Новиков, А.В. Цвєтков. – М.: ООО «НИЦ „Апостроф“, 2000. – 156 с.
  8. Chapman C., Ward S., Project risk management: processes, techniques and insights. Chichester: John Wiley & Sons, 1997.