Використання математичних статистик для суміщення зображень набору

2010;
: pp. 161 - 169
Authors: 

Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, А.М. Ковальчук, Н.О. Кустра

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено швидкий метод суміщення зображень у наборі однотипних зображень на основі розв’язання задачі майже факторизації простору топології зображень з подальшим звуженням цього простору через розв’язання задачі пошуку кореляційного максимуму. Задача майже факторизації формулюється через введення напівметрики стосовно дисперсії кольору елементів топології зображення.

There is developed the method of image combining in the one type image set based on the solution of the problem of almost factorization of image topology space with the further constriction of the space through the solution of the correlation maximum searching task. The problem of almost factorization is solved through introduction of semimetrisc in conformity with the dispersion of image topology fragment colors.

  1. Гусейн-Заде С.М. Лекции по дифференциальной геометрии / С.М. Гусейн-Заде. – М.: Изд-во МГУ, 2001.– 464 с.
  2. Милнор Дж. Дифференциальная топология / Дж. Милнор, А М. Уоллес. – М.: Мир, 1972.– 279 с.
  3. Класифікація моделей представлення зображень та наборів зображень як стохастичних зображень та полів: Матеріали науково-практичної конференції [«Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMСI’2009»], (Євпаторія, 18–22 травня 2009) / Херсонський морський інститут. – Херсон: Вид-во Херсон. морського ін-ту, 2009. – Т. 2. – С. 401–405.
  4. Пелешко Д.Д. Топології зображень та наборів зображень / Д. Пелешко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 236–242.
  5. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П.С. Александров. – М.: Наука, 1977.– 368 c.
  6. Халмош П. Конечномерные векторные пространства / П. Халмош. – М.: ГИФМЛ, 1963. – 276 с.
  7. Рашкевич Ю. Центрування зображень на основі методів кореляційного аналізу / Ю. Рашкевич, Б. Демида, Д. Пелешко, Н. Кустра // Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – 2005. – Вип. 29. – С. 121–128.