Інформаційнi технології управління інноваційною моделлю складного промислового комплексу

2011;
: pp. 286 - 292
Authors: 

Н. Ткаченко

Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено структуру бази даних для підприємств, залучених до складу моделі комплексу, інформаційну технологію управління роботою моделі на базі процесного підходу стандартів ISO.

A database structure for companies involved to the model composition designed. Information technology management of the complex by standards ISO process approach designed.

  1. Закон України «Про затвердження Загальноцільової економічної програми розвитку промисловості до 2017 року». Міністерство промислової політики http://www.industry.gov.ua.
  2. Ткаченко Н. Використання процесного підходу стандартів ISO для забезпечення регулярного виробничого циклу промислового підприємства // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»:«Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – № 604. – 2008. – С. 53–57.
  3. Ткаченко Н. Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології» № 616, 2008р.С.123-128.
  4. Проектування структури інноваційної моделі вітчизняного виробничого комплексу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» № 663. – 2010. – С.133–138.
  5. Dragan Y., Tkachenko N. Production Complex Innovative Structure Project Proceeding of the VI International Conference MEMSTECH–2010. – Lviv-Polyana, 2010. – P. 150–151.
  6. Федорчук Е., Ткаченко Н. Організація та дослідження інноваційної структури складного виробничого комплексу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Ком- п’ютерні науки та інформаційні технології». – № 651. – 2009. – С.10–14.
  7. Федорчук Е., Ткачен- ко Н. Алгоритм управління інноваційною моделлю виробничого комплексу // Матеріали Міжнарод- ної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». – Вsнниця, 2010. – С. 438–440.
  8. Ткаченко Н., Федорчук Е. Формування показників якості техноло- гічного процесу // Матеріали V міжнародної конференції CADSM`2009. – Львів-Поляна. – С. 34–36.